wersja testowa serwisu

"Ważne sprawy i co nieco do naprawy” - kolejny wspólny projekt w trosce o bezpieczeństwo

"Ważne sprawy i co nieco do naprawy” - kolejny wspólny projekt w trosce o bezpieczeństwo

„Ważne sprawy i co nieco do naprawy"- to projekt realizowany przez koła gospodyń wiejskich z gminy Sieradz, wspólnie z Urzędem Gminy Sieradz, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Komendą Powiatową Policji w Sieradzu. Oprócz spektakli teatralnych, przedstawiających problemy lokalnej społeczności nie zabrakło cennych rad policjantów na temat bezpieczeństwa. Zainteresowani mogli również dowiedzieć się jak wstąpić w szeregi policji.

W ramach realizacji przedsięwzięcia „Ważne sprawy i co nieco do naprawy" w czerwcu i lipcu 2021 roku w kilku miejscowościach gminy Sieradz, tj. Kłocku, Dąbrowie Wielkiej, Grabowcu, Chojnem i Charłupii Małej odbyły się spotkania, w których uczestniczyły władze samorządowe gminy Sieradz na czele z Wójtem Jarosławem Kaźmierczakiem i Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Waludą, dzielnicowi i policyjny profilaktyk z sieradzkiej komendy oraz lokalna społeczność.

Aktywizacja przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z każdej miejscowości oraz wiele godzin ćwiczeń i prób pod okiem kierownictwa Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Sieradzu zaowocowały powstaniem spektakli teatralnych. Każde przedstawienie miało inną fabułę, pokazywało ono problemy lokalnego środowiska. Jednym z aktorów był również dzielnicowy jako stróż prawa, doskonale znający problemy mieszkańców.

W ramach spotkań propagowane były założenia akcji "Bądź czujny - nie daj się nabrać", której celem jest zapobieganie wyłudzeniom pieniędzy od seniorów, podniesienie ich świadomości co do metod działania oszustów oraz uwrażliwienie lokalnej społeczności na zagrożenia czyhające na osoby starsze. Policjanci omówili w jaki sposób ustrzec się przed przestępczymi działaniami oszustów i przekazali wiele cennych informacji na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Rozdane zostały również tematyczne ulotki, ze wskazaniem numerów telefonów instytucji, które udzielają wsparcia ofiarom przestępstw. Uczestnicy spotkania mieli okazje zapoznać się ze specyfiką pracy w formacji policyjnej, a zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat procedury rekrutacyjnej do służby w policji.

źródło: KPP w Sieradzu