wersja testowa serwisu

Życzenia i nagrody dla nauczycieli. Za nami Dzień Edukacji Narodowej

012

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, w związku z panującą obecnie epidemią i koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa, odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach. W uroczystości wzięli udział nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Poddębickiego dyrektorzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poddębicki.

Ten szczególny dzień był okazją do złożenia podziękowań za trud i zaangażowanie wkładane w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Szczere gratulacje za codzienną pracę i wytrwałość przekazały pedagogom: Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki oraz Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego.

Podczas spotkania wręczono Nagrody Starosty Poddębickiego dyrektorom szkół i nauczycielom. W tym roku Zarząd Powiatu w Poddębicach uhonorował: Emilię Błaszczyk – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Bożenę Michalską – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Jarosława Terleckiego- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach, Krzysztofa Kozińskiego -Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie, Andrzeja Cieślaka- Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach oraz nauczycieli: Iwonę Szewczyk i Magdalenę Twardowską – Lisek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, Agatę Traczyk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach, Waldemara Koczkodona z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach oraz Romana Nowaka ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się również w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie. Powiat Poddębicki reprezentowała Małgorzata Komajda, która w swoim wystąpieniu życzyła pedagogom satysfakcji i zadowolenia z pracy zawodowej, wdzięczności i szacunku uczniów i wychowanków oraz pomyślności w życiu osobistym.

Przekazała także serdeczne życzenia pracownikom administracji i obsługi.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Źródło: Powiat Poddębicki