ZUS: Płatniku, zweryfikuj swoje dokumenty rozliczeniowe. Kończy się czas, w którym będziesz mógł to zrobić

Zrzut-ekranu-2023-11-26-o-10.07.36

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych). Do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W wyniku tych korekt nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Warto jak najszybciej przeanalizować dokumenty rozliczeniowe, aby móc je jeszcze poprawić. O możliwości korekty, oraz o nieprzekraczalnej dacie, w jakiej można dokonać korekty przypominaliśmy naszym klientom za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wiadomość umieszczaliśmy na profilach płatników składek - informuje Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. 

Wsparcie ZUS dla płatników

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem 
o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych. W sprawie korekt dokumentów rozliczeniowych organizowane są też dyżury telefoniczne. Do 5 grudnia, w godzinach od 10:00 do 11:00, w każdy roboczy dzień, można zadzwonić pod numer 43 824 78 87, pod którym dyżurować będzie ekspert z II Oddziału ZUS w Łodzi.