Żołnierze 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej złożyli w Uniejowie uroczyste ślubowanie

DSC_0266
fot. UM Uniejów

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…" – słowa Roty Przysięgi Wojskowej wybrzmiały dziś przy Pomniku Bohaterów Września 1939 r. na Rynku Miejskim w Uniejowie.

Dzień, w którym żołnierze składają przysięgę wojskową „to jeden z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to nie tylko uroczystość, nie tylko słowa roty, ale przede wszystkim akt ślubowania patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego" – tymi słowami na uniejowskim Rynku rozpoczęła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Punktualnie o godz. 13.00 Dowódca 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej, ppłk Artur Świątek, odebrał od kpt. Grzegorza Czupryńskiego meldunek mówiący o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu z okazji złożenia przysięgi przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Wkrótce po tym miała miejsce ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odegranie Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie żołnierze, w obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości, powtórzyli słowa Roty Przysięgi Wojskowej:

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."

Uroczyste ślubowanie złożyło łącznie 58 żołnierzy 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej.

W swoim wystąpieniu dowódca batalionu ppłk Artur Świątek podziękował wszystkim tym, którzy zdecydowali się podjąć wysiłek obrony Ojczyzny oraz wielokrotnie podkreślił doniosłość uroczystości, jej wagę i znaczenie dla każdego żołnierza:

Przysięga wojskowa to nie tylko formalny akt, to symboliczne zobowiązanie do oddania życia służbie Rzeczypospolitej Polskiej. To akt odwagi, honoru i oddania, który jednoczy nas w jednym wspólnym celu: obronie naszej wolności, suwerenności, bezpieczeństwa naszego kraju. (…) Drodzy nowi żołnierze, ta przysięga, którą złożyliście, to poważne zobowiązanie, to obietnica oddania się dla dobra Polski, dla dobra naszych rodzin oraz przyszłych pokoleń. Pamiętajcie, że macie prawo do dumy z tego, co właśnie uczyniliście, ale także jest to obowiązek honorowej służby Ojczyźnie. Niech ta przysięga będzie dla Was źródłem siły i motywacji w służbie wojskowej. Niech Wasza praca na rzecz Ojczyzny będzie wzorcem dla innych. Niech Wasza lojalność i odwaga staną się legendą. Polska na Was liczy, a my jesteśmy dumni, że możemy Was dziś nazwać naszymi żołnierzami. Życzę Wam wielu sukcesów, bezpiecznych służb, wiernych towarzyszy na drodze i nieustającej determinacji w pełnieniu Waszych obowiązków. Bądźcie dumni ze swojej służby, bo my jesteśmy dumni z Was. Niech Polska zawsze może na Was liczyć".

Podczas uroczystości Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dorota Więckowska, odczytała list Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Schreibera, skierowany do nowo zaprzysiężonych żołnierzy:

Polski żołnierz – to brzmi dumnie. Przyjmujecie na siebie zobowiązanie, które każe Wam za sprawę Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. To jest właśnie ten moment, w którym stajecie się spadkobiercami chlubnej tradycji polskiego oręża. To Wy, drodzy żołnierze, jesteście gwarantem naszego bezpieczeństwa, gwarantem silnej Polski. Niech Waszym drogowskazem będzie Bóg, honor, Ojczyzna" – napisał Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber.

W wydarzeniu udział wziął Wicewojewoda Łódzki, Jarosław Brózda, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę służby żołnierzy Batalionu Kawalerii Powietrznej dla bezpieczeństwa całego kraju. Wyróżnił ich odwagę, poświęcenie i gotowość do działania w obronie Ojczyzny:

Dzisiaj jest dzień szczególny, dzień najważniejszy dla każdego żołnierza, bo przysięga się tylko raz w życiu, a ta przysięga jest do końca życia. Przysięga to powinność i służba, powinność, aby bronić społeczeństwa, narodu, życia, i służba, czyli stanie na straży, bycie zawsze w gotowości. Jesteście dzisiaj żołnierzami. Dołączacie do chlubnej tradycji wojska polskiego."

Głos zabrał również obecny na uroczystości Poseł na Sejm RP, Piotr Polak. W swoim przemówieniu szczególną uwagę zwrócił na poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniają nam żołnierze Wojska Polskiego:

Dla nas, mieszkańców, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, największą radością, dumą i zaszczytem jest to, że patrząc na Was, na żołnierzy Wojska Polskiego, możemy powiedzieć, że Polska dzisiaj jest bezpieczna, że Polska jutro też będzie bezpieczna, bo to bezpieczeństwo to wartość bezcenna. To wartość, którą należy szanować, o którą należy dbać, o którą należy się troszczyć".

Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się również przedstawiciele lokalnych władz: Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta Uniejów, Tomasz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Robert Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, a także przedstawiciele środowisk wojskowych i kombatantów oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W imieniu żołnierzy, którzy składali uroczystą przysięgę, głos zabrał szer. Marcel Pintara:

Kiedy miesiąc temu przekraczaliśmy bramę jednostki wojskowej, byliśmy pełni obaw. Wielu z nas zastanawiało się, czy sprostamy wysokim wymaganiom, jakie brygada stawia kandydatom na żołnierzy. Nasza determinacja sprawiła, że stoimy dziś tu przed Państwem, w Uniejowie, podczas najważniejszej uroczystości w życiu żołnierza. Przysięga wojskowa to wyraz naszego patriotyzmu, wartości, którym jesteśmy wierni, napełniają nas dumą, a dzisiejsza ceremonia jest dla nas zwieńczeniem naszego wysiłku i wytrwałości.


Uroczysta przysięga wojskowa w Uniejowie była także okazją do wyróżnienia listem gratulacyjnym żołnierzy, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i uzyskaniem bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych.

Źródło: UM Uniejów