wersja testowa serwisu

Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą Uniejów i Skarbem Państwa

Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą Uniejów i Skarbem Państwa

30 października br. w kancelarii notarialnej Pana Macieja Freta w Turku, Burmistrz Miasta w Uniejów Józef Kaczmarek ze strony gminy Uniejów i Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, reprezentująca Skarb Państwa, podpisali akty notarialne wzajemnej darowizny nieruchomości.

Zamianą objęte były działki położone w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 38, znajdujące się bezpośrednio na terenie Komisariatu Policji. W ramach zamiany, Skarb Państwa przekazał w drodze darowizny na rzecz Gminy Uniejów działkę nr 1523/2 o pow. 0,1834 ha, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych – rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego. Natomiast Gmina Uniejów przekazała na rzecz Skarbu Państwa działkę nr 2088/4 o pow. 0,0047 ha z przeznaczeniem na realizację celów służbowych – powiększenie nieruchomości, na której znajduje się Komisariat Policji.

Wzajemne zamiany nieruchomości są uwieńczeniem wieloletnich starań gminy Uniejów i Skarbu Państwa, mających na celu remont budynków Komisariatu Policji w Uniejowie oraz uporządkowanie terenu otaczającego. W ramach zamiany nieruchomości samorząd gminy pozyskał działkę pod budownictwo mieszkaniowe. Jest to teren dawnych służbowych ogródków działkowych, obecnie już nieużytek. Natomiast Skarb Państwa uregulował stan prawny działki, która już od dawna znajdowała się na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie w ramach istniejącego ogrodzenia.

Gmina Uniejów zobowiązała się do budowy nowych garaży na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie oraz uporządkowania otoczenia.

– Sprawa trwała kilka lat, ale teraz ze strony powiatu jest już inne stanowisko i Wojewoda wyraził zgodę by gmina zagospodarowała tą działkę do 2030 roku, czyli mamy ten termin, o który prosiliśmy, więc porozumienie zostanie zawarte – mówił burmistrz Kaczmarek podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie. – Pamiętacie Państwo, że w poprzednich porozumieniach, datą, którą wyznaczył nam starosta Rytter była data 2023 r. Wytyczona tak tylko po to, żeby nie zrealizować tego porozumienia

Źródło: UM Uniejów