wersja testowa serwisu

Zakończono modernizację drogi w Czepowie. Inwestycja kosztowała ponad 275 tysięcy złotych

image002-_20201012-124754_1
fot. Urząd Miasta Uniejów

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gruntowej na długości 630 metrów, położonej w pobliżu dawnej gorzelni w Czepowie. Remontowany odcinek w głównej mierze stanowi dojazd do gruntów rolnych, ale znajdują się przy nim także gospodarstwa z zabudowaniami mieszkalnymi, więc budowa nawierzchni asfaltowej zapewni mieszkańcom poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu .

Zakres prac obejmował: przygotowanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej oraz położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Po obu stronach przebudowanego odcinka drogi wykonano pobocza z kruszywa łamanego.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic, które w toku postępowania przetargowego złożyło najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 275 769,69 zł. Drugą, o blisko 10 tys. zł wyższą (285 614,24 zł), przedłożyła firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa. Najdroższa oferta w omawianym przetargu (319 185,00 zł) pochodziła od konsorcjum firm „EVECO" Ewa Peraj z Łodzi i „EKOINŻBUD" Piotr Peraj z Uniejowa.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czepów, gm. Uniejów" dofinansowano kwotą w wysokości 180 tys. zł środkami z budżetu Województwa Łódzkiego, z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

źródło: UM Uniejów

Zobacz zdjęcia: