Za kilka dni odbędzie się siódma edycja Seminarium Spycimierskiego

seminairu-1536x1024
fot. UM Uniejów

Za kilka dni odbędzie się siódma edycja Seminarium Spycimierskiego. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele świata nauki i kultury, społeczności parafialnej oraz przedstawiciele samorządu gminy Uniejów będą dyskutować o dziedzictwie niematerialnym.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-18 listopada. Organizujemy to ważne wydarzenie poświęcone niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu z myślą o spotkaniach i twórczych dyskusjach depozytariuszy tradycji, samorządowców, naukowców, ekspertów i przedstawicieli instytucji kultury.

W tym roku wzbogaciliśmy program seminarium o pierwsze ogólnopolskie spotkanie instytucji działających na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem jest poznanie silnych stron, specjalizacji i planów oraz nakreślenie pól współpracy z nową placówką na mapie Polski – Centrum „Spycimierskie Boże Ciało". Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 16 listopada w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie.

Również w czwartek zaplanowaliśmy drugie zebranie założycieli stowarzyszenia „Szlak niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce", inicjatywy, której celem jest współpraca i promocja miejsc, w których kultywowane jest niematerialne dziedzictwo kulturowe.

17 listopadaw Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbędą warsztaty dla przedstawicieli polskich tradycji wpisanych na listy UNESCO lub do nich aspirujących. Ta część, którą poprowadzą eksperci zorganizowana jest przez Centrum Kompetencji NDK.

W sobotę, 18 listopada spotykamy się tradycyjnie w Sali OSP w Spycimierzu. To czas na podsumowanie roku, przede wszystkim tegorocznego Spycimierskiego Bożego Ciała, badań naukowych i innych wydarzeń i wyjazdów zagranicznych, w których brali udział mieszkańcy parafii. Gośćmi specjalnymi specjalnym będą przedstawiciele regionu Biskupizny, którzy kultywują piękną tradycję wpisaną na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

To najdłuższa i najbogatsza edycja Seminarium Spycimierskiego, które rozrosło się do jednego z najważniejszych wydarzeń na temat tradycji, obyczajów i tradycyjnego rzemiosła w Polsce.

Źródło UM Uniejów