Wybrano Wykonawców, którzy wyposażą nowe obiekty na terenie gminy Uniejów. Umowy już podpisane

D34A9653-1536x1024
fot. UM Uniejów

Przetarg pn. „Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia" został rozstrzygnięty. Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek podpisał umowy z Wykonawcami.

Realizacja zadania polegać ma na zakupie wyposażenia do nowopowstałych – już gotowych bądź będących na końcowym etapie budowy – budynków. Mowa tu o przedszkolu integracyjnym położonym przy ul. Targowej w Uniejowie, Centrum Spycimierskim zlokalizowanym w Spycimierzu, tężni wraz z pijalnią wody przy ulicy Biskupa Świnki w Uniejowie oraz o Punkcie Turystyki Geotermalnej przy ulicy Zamkowej w Uniejowie.

Cała procedura zmierzająca do oddania wyżej wymienionych obiektów do użytku trwała dość długo, bo od lipca br. Po pierwsze wpływ na to miały wysokie kwoty, jakie w swoich ofertach składali oferenci. Po drugie – przetarg został podzielony na części, co w praktyce oznacza, że firmy zainteresowane realizacją zadania mogły składać swoje propozycje na poszczególne części przetargu.

Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W momencie, kiedy wyłoniono Wykonawców na wszystkie części zamówienia, jeden z nich w dniu podpisania umowy poinformował, iż odmawia podpisania umowy z uwagi na błędne jego zdaniem oszacowanie (zbyt niskie) wartości dostawy.

Spowodowało to konieczność unieważnienia zamówienia w zakresie części 6, tj. dostawy do tężni i Punktu Informacji Geotermalnej, oraz uniemożliwiło (z uwagi na zasady udzielonej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład) zawarcie pozostałych umów. Wobec powyższego powtórzono postępowanie dostawy wyposażenia do tężni i Punktu Informacji Geotermalnej. Powtórzone postępowanie umożliwiło Gminie wywiązanie się z zapisów promesy i zawarcie umów we wszystkich wnioskowanych dofinansowaniem obiektach.


21 listopada br. udało się zawrzeć umowy na wszystkie 6 części. Wykonawcami poszczególnych części są:

Część 1: Dostawa mebli oraz asortymentu edukacyjnego do przedszkola

  • MOJE BAMBINO Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Część 2: Dostawa sprzętu oraz wyposażenia kuchennego do przedszkola

  • Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz

Część 3: Dostawa sprzętu multimedialnego do przedszkola w Uniejowie

  • TRONUS POLSKA SP. Z O.O., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Część 4: Dostawa sprzętu multimedialnego oraz mebli muzealno -wystawienniczych do obiektu Centrum Spycimierskie

  • Group AV Sp. z o.o., ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

Część 5: Dostawa mebli i pozostałego wyposażenia do obiektu Centrum Spycimierskie

  • TRONUS POLSKA SP. Z O.O., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Część 6: Dostawa mebli i wyposażenia do tężni solankowej wraz pijalnią wody geotermalnej oraz do Punktu Turystyki Geotermalnej

  • Przedsiębiorstwo Handlowousługowe „BMS" Spółka Jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Całkowita wartość zamówienia to 4 628 318,26 zł.

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procedur związanych z zadaniem: „Wzrost atrakcyjności obiektów edukacyjno-turystycznych poprzez zakup wyposażenia" czuwała Aleksandra Borowska – Sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie.

W najbliższych dniach do nowopowstałych obiektów zacznie spływać ich pełne wyposażenie: sprzęt multimedialny, fabrycznie nowe meble, sprzęt kuchenny i inne elementy – zgodnie z wyspecyfikowanym zakresem stanowiącym załączniki do poszczególnych umów.

Źródło: UM Uniejów