Wspólne działania Policji i ITD na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

268-178037
fot. KPP Poddębice

Funkcjonariusze z poddębickiej drogówki wspólnie z inspektorami Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wspólne działania kontrolne na terenie powiatu poddębickiego. Mundurowi skoncentrowali swoje działania na kontroli stanu technicznego ciężarówek, dokumentacji przewozowej, prędkości oraz czasie pracy kierowców.

Policja i Inspekcja Transportu Drogowego to instytucje, które powinien mieć na uwadze każdy kierowca. 21 września 2023 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oraz inspektorzy Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili wspólne działania kontrolne. Funkcjonariusze w trakcie służby szczególną uwagę zwracali na stan techniczny pojazdów, czas pracy, stan trzeźwości kierujących oraz dopuszczalną ładowność pojazdów ciężarowych. W trakcie przeprowadzonych kontroli funkcjonariusze nie ujawnili żadnych nieprawidłowości.

Warto wiedzieć! Za zachowania i uchybienia niezgodne z obowiązującymi przepisami w transporcie drogowym oraz w ruchu grożą wysokie kary. Niepomyślna kontrola drogowa inspektorów ITD może dotknąć zarówno kierowcę kontrolowanego pojazdu w ramach postępowania mandatowego za wykroczenia na drodze, jak i właściciela firmy w postępowaniu administracyjnym w związku z wykonywaniem przez niego przewozów drogowych.

Źródło: KPP Poddębice