Wspólne działania poddębickich mundurowych i leśników

268-180193
fot. KPP Poddębice

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Poddębice prowadzą wspólne działania. Ich głównym celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych między innymi z kradzieżą drewna, kłusownictwem czy przejawami wandalizmu. Funkcjonariusze kontrolują również ład i porządek oraz propagują właściwe zachowania związane z przebywaniem w kompleksach leśnych.

Policjanci i strażnicy leśni organizują działania i akcje, ukierunkowane na zwalczanie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń, egzekwując przy tym przepisy obowiązującego prawa. Wspólne patrole odbywają się na terenach leśnych powiatu poddębickiego. Dzięki wiedzy leśników, którzy doskonale znają topografię terenu oraz miejsca, w których może dochodzić do naruszeń prawa, działania patrolujące przebiegają pomyślnie. Celem wspólnych działań jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń takich jak kradzież drewna, kłusownictwo, nielegalne wysypiska śmieci oraz dewastacje. Mundurowi sprawdzają także przestrzeganie zakazu wjazdu do lasu przez kierujących samochodami. Wspólne działania mają również zapobiec niszczeniu przyrody i płoszeniu zwierząt, a także poprawić bezpieczeństwo osób przemieszczających się po leśnych drogach. Takie wspólne patrole poddębickich funkcjonariuszy i leśników na rzecz poprawy bezpieczeństwa w lasach będą kontynuowane.

Źródło: KPP Poddębice