Widowiskowa inscenizacja bitwy pod Czepowem

D34A3463
fot. UM Uniejów

W piątek 22 września byliśmy świadkami niecodziennego widowiska – rekonstrukcji bitwy pod Czepowem, odtworzonej na płycie boiska szkolnego w Wilamowie przez grupy rekonstrukcyjne ze Zduńskiej Woli i Wieruszowa. Organizatorem żywej lekcji historii były: Samorząd Powiatu Poddębickiego i Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego, a projekt sfinansowano dzięki wsparciu środkami z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego.

Piątkowy pokaz wpisał się w obchody 160. rocznicy powstania styczniowego, których istotą jest upowszechnienie wiedzy o walkach stoczonych na terenie województwa łódzkiego oraz uczczenie pamięci ofiar poległych w trakcie działań powstańczych.

Powstanie styczniowe było polskim powstaniem przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszone Manifestem wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r. na Litwie, trwało aż do jesieni 1864 r. Swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane, zyskując także szerokie poparcie wśród ludności litewskiej i częściowe pośród białoruskiej. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. W okolicach Uniejowa nie było większych walk, ale stoczono kilka potyczek z oddziałami wojsk rosyjskich. W 1863 r. walczono: pod Uniejowem 11 lutego, pod Gozdami 12 kwietnia, pod Czepowem 20 sierpnia, pod Pęcherzewkiem 21 sierpnia, pod Dobrą 1 października, pod Uniejowem 12 października, pod Czepowem i Nerem 1 listopada.

Piątkowa rekonstrukcja odnosiła się bezpośrednio do bitwy Polaków z oddziałami wojsk rosyjskich, stoczonej w okolicach Czepowa 20 sierpnia 1863 roku, ale lektor na przykładzie tego konkretnego wydarzenia odnosił się do całości wydarzeń powstańczych z przełomu lat 1863-64. Udział w wydarzeniu był zatem dla widzów – a ci zjawili się bardzo licznie, zajmując wszystkie przygotowane miejsca dla publiczności – niecodzienną lekcją historii. Otóż, obok sporej dawki wiedzy, nie zabrakło widowiskowych wybuchów, strzałów z broni i armaty. Widowisko historyczne przygotowali rekonstruktorzy z grup: „Stowarzyszenie Złoty Krzyż" ze Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Historyczne „Gloria Victis" z Wieruszowa, ogólnopolska grupa „Semper Fidelis" oraz ogólnopolska „Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bellum".

Po zakończonym pokazie głos zabrał Senator RP Przemysław Błaszczyk, który podkreślił istotę pielęgnowania pamięci historycznej i jej bohaterów, zwłaszcza tych działań, które odnoszą się do naszej lokalnej historii.

Źródło: UM Uniejów