"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - masz na nie wpływ". W Uniejowie odbyła się debata społeczna

268-179200
fot. KPP Poddębice

Kierownictwo Komisariatu Policji w Uniejowie zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - masz na nie wpływ" – Bezpieczny Senior. Kluczowym elementem debaty było wskazanie uczestnikom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz uświadamianie o zagrożeniach w Internecie. Do dyskusji o bezpieczeństwie włączyli się między innymi słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz mieszkańcy Uniejowa.

10 października 2023 roku w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. W spotkaniu oprócz Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie – podkomisarza Marcina Dulasa, dzielnicowego gminy Uniejów – aspiranta Dariusza Gumińskiego, policjantki Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii – aspirant Małgorzaty Rzepeckiej udział wzięły Arletta Wójcik- Gromek oraz Barbara Kaczmarek- przedstawicielki banku BNP Paribas.

Kluczowym elementem debaty było wskazanie mieszkańcom zagrożeń zdiagnozowanych na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Podczas prezentacji dzielnicowy przedstawił informację dotyczącą porządku publicznego na terenie miasta i gminy Uniejów, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Omówił także założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas", informując o możliwości i sposobach kontaktu z policjantem „pierwszego kontaktu".

Realizując akcję informacyjno-edukacyjną „Seniorze nie daj się oszukać" policjantka przestrzegała słuchaczy o metodach oszustw w Internecie. Szczegółowo omówiła, jak się zachować, gdy senior pada ofiarą oszusta oraz jak do tego nie dopuścić.

Przedstawicielki banku BNP Paribas przybliżyły wszystkim zagadnienia dotyczące oszustw bankowych. Omówiły kwestie związane z funkcjonowaniem fałszywych stron internetowych, kradzieżą tożsamości oraz oszustwami telefonicznymi. Apelowały o zachowanie ostrożności, nieudostępnianie poufnych danych i zgłaszanie podejrzanych działań bankowi oraz organom ścigania.

Wszyscy zebrani mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

Źródło: KPP Poddębice