wersja testowa serwisu

W Spycimierzu ruszają badania etnograficzne

foto

Ruszają badania etnograficzne w ramach projektu finansowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zatytułowanego „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego".

W parafii Spycimierz w lipcu i sierpniu pojawią się cztery badaczki, znane Parafianom z badań w poprzednich projektach. Przeprowadzenie badań etnograficznych odbędzie się w trzech zakresach tematycznych, w oparciu o specjalnie przygotowane kwestionariusze, a następnie opracowanie tych materiałów i przygotowanie archiwizacji.

TEMAT 1: historia budowy kościoła, jego wystroju, budowniczych i społecznego zaangażowania w powstawanie świątyni, postaci ważne dla tożsamości parafian (np. o. Florian Pełka, św. Jan Paweł II).

TEMAT 2: krzyże, kapliczki w parafii (wraz z kapliczkami w elewacjach domów) oraz miejsca pamięci i związane z wierzeniami; trasy procesji Bożego Ciała.

TEMAT 3: wstępne zinwentaryzowanie tradycji (tkactwo, rybołówstwo, kulinaria, plastyka obrzędowa, śpiew, budownictwo), czyli kolejnych elementów niematerialnego dziedzictwa wspólnoty i jej kulturowego potencjału.

Efektem badań będzie 30 wywiadów na tematy 1-3 ( po 10 wywiadów dla każdego z trzech tematów). Badacze zbiorą też dokumentację fotograficzną związaną z wywiadami (około 250 zdjęć z badań). Materiały zostaną zdeponowane w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie oraz zostaną przygotowane do umieszczenia na stronie projektu.

źródło: UM Uniejów