Trzy świetlice w gminie Uniejów do remontu. Burmistrz ogłosił przetarg

DSC00461-1536x1022
fot. UM Uniejów

Kolejne obiekty gminne mają szansę na remont. Planowana inwestycja dotyczy strażnic w Orzeszkowie, Woli Przedmiejskiej i świetlicy w Skotnikach. Zainteresowani wykonawcy mają czas do 14 grudnia br. na składanie ofert.

Remont świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska ma na celu poprawę warunków technicznych oraz estetycznych obiektów w w/w miejscowościach.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in.:

· Przygotowanie powierzchni ścian (uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni, oczyszczanie) i ich malowanie.

· Wymiana i montaż nowych ościeżnic i drzwi wewnętrznych. · Licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni.

· Montaż kratek wentylacyjnych w wybranych pomieszczeniach.

· Montaż opraw oświetleniowych LED wewnętrznych i zewnętrznych.

– roboty budowlano, malarskie.

Obiekty w Orzeszkowie, Skotnikach i Woli Przedmiejskiej, jak każde tego typu pomieszczenie, stanowią ważny element codziennego życia lokalnej społeczności. Odbywają się tutaj spotkania integrujące mieszkańców, zabawy dla dzieci, próby oraz imprezy okolicznościowe i zebrania sołeckie. Innymi słowy są to ważne miejsca dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania mieszkańców.

Dzięki remontowym budynki będą atrakcyjniejsze i bardziej funkcjonalne co przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i integracji.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz kompletną dokumentację przetargową i wszelkie dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Informacje –> Zamówienia publiczne.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mają czas do 14 grudnia 2023 r.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: UM Uniejów