Trzeci przetarg na drogę w Rożniatowie

20220713_121633-1-768x576
fot. UM Uniejów

W przyszłym tygodniu po raz trzeci otworzony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rożniatów". Obecnie trwa nabór ofert na realizację zadania.

Dwa poprzednie postępowania przetargowe zostały unieważnione. Podstawą podjęcia takiej decyzji był fakt, że najkorzystniejsze oferty przedłożone w postępowaniach znacznie przekraczały kwotę, którą Gmina Uniejów mogła i zamierzała przeznaczyć na realizację zadania.

Przypomnijmy oferty, jakie wpłynęły w dwóch poprzednich postępowaniach.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Uniejów opublikowała oferty na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie.

Kwoty z postępowania otwartego w dniu 22 lipca 2022 r.:

Kwoty z postępowania otwartego w dniu 17 sierpnia 2022 r.:

Wpływające oferty dobitnie pokazują, że sytuacja w branży budowlanej staje się coraz trudniejsza, ze względu na powszechny wzrost cen materiałów budowlanych oraz ogólny wzrost kosztów z jakimi mierzą się firmy. Jakie oferty wpłyną w trzecim przetargu? To okaże się już za tydzień.

Źródło: UM Uniejów