wersja testowa serwisu

Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pęczniew

119841682_962559730911451_242167597752707308_n-7749-800-600-80-rd-255-255-25_20201119-132321_1
fot. Urząd Gminy Pęczniew

Trwają prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew".

Gmina na w/w projekt pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Pęczniew. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pęczniewie została już wykonana, a prace przeprowadziła firma CEGBUD z Chlebowa.

Wykaz zrealizowanych prac przedstawia się następująco:
- ocieplono dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi na poddaszu budynku wełną mineralną,
- ocieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
- ocieplono sufit pomieszczeń na użytkowym poddaszu wełną mineralną,
- ocieplono zewnętrzny strop nad wejściem do budynku styropianem,
- ocieplono ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych metodą styropianem,
- ocieplono ściany zewnętrzne lukarn dachowych od wewnętrznej strony,
- ocieplono murowane ściany wewnętrzne kondygnacji poddasza,
- ocieplono ściany wewnętrzne kondygnacji poddasza, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych poprzez ich demontaż i wykonanie ścianek systemowych,
- wymieniono stare drzwi oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu użytkowym budynku,
- zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED,
- zamontowano nową instalację grzewczą w pomieszczeniach na poziomie poddasza budynku, elementy grzewcze wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi, licznik ciepła w miejscu doprowadzenia rurociągów z czynnikiem grzewczym do budynku w celu pomiaru i monitorowania zużycia ciepła oraz regulację hydrauliczną całego układu grzewczego celem dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.

Najkorzystniejszą ofertę na prace przy budynku przedszkola oraz urzędu gminy złożyła firma EKO-BUD z Sieradza. Na chwilę obecną w odniesieniu do budynku Przedszkola Publicznego zmodernizowano system c.w.u., oświetlenie wewnętrzne. Docieplono ściany piwnic w gruncie i powyżej gruntu oraz zamontowano pompę ciepła. Aktualnie trwają prace związane z docieplaniem ścian zewnętrznych oraz stropodachu. W budynku urzędu zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED oraz zmodernizowano centralny system produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą.

Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na marzec 2021 roku. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1.755 856,38, w tym dofinansowanie wynosi 1.212 754,63 zł. To kolejna duża inwestycja z dofinansowaniem unijnym, którą realizuje samorząd.

źródło: UG Pęczniew