Trwa remont szkolnej sali gimnastycznej w Uniejowie

DSC_9328-1536x1018
fot. UM Uniejów

Trwa wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie. Remont obiektu, który uwzględnia również prace wewnątrz budynku jest możliwy dzięki wsparciu środkami z programu „Infrastruktura sportowa Plus", przyznanymi gminie przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Gruntowna modernizacja małej salki była w planach już od dawna. Największym problemem w tym przypadku był przeciekający dach, który uniemożliwiał korzystanie z pomieszczenia w trakcie oraz po większych opadach deszczu. Dzięki prowadzonej inwestycji już wkrótce do sali powrócą nie tylko lekcje wychowania fizycznego, ale także zajęcia pozaszkolne, apele i inne wydarzenia, które zawsze w niej organizowano.

Dawne pokrycie z płyt eternitowych zostało zdemontowane i przekazane do utylizacji, zaś odkryty stropodach zabezpieczono specjalną folią termoizolacyjną. Do drewnianych łat, zamocowanych na całej powierzchni będzie teraz przykręcona blacha trapezowa, która została właśnie dostarczona na plac budowy. Metalowa konstrukcja kozłów, na której opiera się dach, po uprzednim oczyszczeniu ze starej farby, będzie zabezpieczona przed korozją i pomalowana. Ponadto, w zakresie inwestycji ujęto prace wewnątrz budynku: montaż nowego oświetlenia, wyrównanie oraz malowanie ścian oraz wymianę drzwi wejściowych.

Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo AND-MAX ANDRZEJ DZIERBICKI z Borysławic Zamkowych, wyłonione w drodze przetargu. Na realizację inwestycji gmina Uniejów pozyskała z budżetu województwa łódzkiego dofinansowanie w wysokości 210 tys. zł. W ramach „Infrastruktury sportowej Plus" na rok 2023 samorządy mogły uzyskać wsparcie w formie dotacji celowej na budowę, przebudowę, modernizację lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Źródło: UM Uniejów