Szkolenie strażaków zakończone. Brały w nim udział jednostki z powiatu poddębickiego

ss1460x616
fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach

W niedzielę 20 maja 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach zakończyło się szkolenie strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poddębickiego.

Egzamin przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna, składająca się z:

- Przewodniczący: st. asp. Jarosław Kwiatkowski

- Zastępca przewodniczącego: kpt. Łukasz Olczyk

- Członek: mł. asp. Mariusz Szewczyk

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych.

W ramach szkolenia uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 56 osób.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach