wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa w Zadzimiu: Jest dofinansowanie na remont i doposażenie stołówki szkolnej

pieniadze3

Gmina Zadzim otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000 zł w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe.

Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Wsparcie finansowe zostało udzielone na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zadzimiu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zadzimiu. Zadanie będzie obejmowało prace remontowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia służącego poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 100.000,- zł (80.000,- zł kwota przyznanej dotacji; 20.000,- zł wkład własny z budżetu Gminy Zadzim).

źródło: UG Zadzim