Studenci uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki

arch.-UM-Uniejow-17-1536x1024
fot. UM Uniejów

Tradycyjnie w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie zakończyli 12 czerwca rok akademicki i rozpoczęli wakacje. Uroczystość poprowadził dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert Palka.

„(…) Rok 2014 nastał,

Gdy Uniejowski UTW powstał.

Studentów setkę ( a nawet ponad)

Sala Rycerska wzięła w ramiona.

W niej się bowiem wielka odbyła

Feta, co gości zacnych skupiła.

Od Gaudeamus się rozpoczęło,

By godnie uczcić to Wielkie Dzieło.

Potem codzienność

Lecz dla studentów

Każdy dzień studiów

Był niczym święto! (…)".

Powyższy fragment wiersza, w związku z 10-leciem założenia uniejowskiego UTW, napisała Małgorzata Komajda, Starosta Poddębicki.

Na zakończeniu roku akademickiego prezes Urszula Urbaniak przedstawiła w formie prezentacji zdjęć wydarzenia z działalności Uniwersytetu – z zajęć studentów. Spotkanie stało się okazją do złożenia podziękowań liderom poszczególnych grup, wykładowcom i instruktorom, Burmistrzowi Uniejowa za pomoc i wsparcie udzielane Uniwersytetowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie, kierownikom oraz dyrektorom wspomagających organizacyjnie na co dzień realizację tygodniowego planu zajęć. Piękne podziękowania otrzymała sama prezes Uniwersytetu – napisany przez jedną ze słuchaczek wiersz, bukiet kwiatów i upominek od Słuchaczy oraz kwiaty od wiceburmistrza Mirosława Madajskiego. Uczestnicy wysłuchali koncertu Jadwigi Kocik – finalistki I edycji programu The Voice Senior.

Poniżej kilka informacji otrzymanych od Pani Prezes o działaniach UTW wraz ze statystykami.

W 2024 r. mija 10 lat działalności Uniwersytetu, który powstał na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr L/308/2013 i do dziś działa jako sekcja M-GOK w Uniejowie, oferując seniorom zagospodarowanie czasu wolnego w sposób kreatywny, aktywny, zdrowy i w towarzystwie rówieśników. Stał się „wizytówką" aktywnych seniorów naszego regionu.

Słuchacze naszego UTW cały czas udowodniają sobie i otoczeniu, że w każdym wieku można się skutecznie uczyć i spełniać swoje marzenia.

Z roku na rok zauważalne jest coraz większe zainteresowanie działaniami UUTW, co przekłada się na rosnącą liczbę jego słuchaczy. Najliczniejszy rocznik (270 osób) zanotowano tuż przed pandemią, podwojono wtedy liczbę słuchaczy w porównaniu z początkami istnienia. Zdecydowaną większość uczestników wszystkich zajęć stanowią Panie. Czas pandemii zaburzył tendencję wzrostową liczby słuchaczy, aktualnie zauważalna jest jednak jej stabilizacja. Obecny semestr kończy 216 osób, w tym 1/5 stanowią Panowie, ale prawie 3-krotnie wzrosła liczba małżeństw, biorących udział wspólnie w zajęciach (w tym semestrze 39). Jest to świetny sposób na wspólne spędzanie wolnego czasu oraz wspólne odkrywanie nowych zainteresowań. Słuchacze przychodzą-odchodzą. Dodanie liczby słuchaczy z każdego semestru daje nam 4210 osób.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania-obecnie około 65 % to mieszkańcy miasta i gminy Uniejów, 12,5 % słuchaczy to mieszkańcy gminy i miasta Poddębice, 8% pochodzi z gminy Pęczniew, pozostały 14,5% słuchaczy to mieszkańcy Turku, gminy Przykona, Dąbia Świnic, Wartkowic i sporadycznie innych miejscowości.

W kolejnych latach funkcjonowania UUTW wzrastała oferta różnych aktywności. Od początku przeważają zajęcia ruchowe, zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy. W tym semestrze były to: joga, nordic walking, aerobic na sali i w wodzie, gimnastyka rozciągająca, kręgle, nauka pływania i inne wejścia na basen. Działało Koło Teatralne, Dyskusyjny Klub Książki, lektorat jęz. angielskiego i zajęcia komputerowe.

W analizowanym okresie 10 lat zorganizowano łącznie około 120 wykładów, 30 warsztatów i wiele innych spotkań. Odbyło się około 40 wycieczek, wyjazdów do kina, teatru – w kilku z nich byliśmy współorganizatorem jako Uniwersytet.

Od 2017 r. UUTW jest reprezentowany w Wojewódzkiej Radzie Seniorów Województwa Woj. Łódzkiego (reprezentacja Prezes), a od 2019 ma dwuosobową reprezentację w Obywatelskim Parlamencie Seniorów oraz powołanej w lutym 2023 r. Łódzkiej Delegaturze Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów (Urszula Urbaniak i Anna Włodarska).

UUTW był i jest zapraszany do udziału w wielu różnych projektach.

Usportowiona reprezentacja UUTW 9-krotnie wzięła udział w corocznym marszu nordic walking „Z Pęczniewa do Egiptu" (wyjątek 2021 rok – pandemia), 2-krotnie w Olimpiadzie Sportowej Seniora w Radomsku – z miejscem na podium, w pieszym rajdzie z okazji Dnia Kobiet na trasie Sobótka-Besiekiery (2019).

Rozpropagowano wśród słuchaczy Kartę Seniora Województwa Łódzkiego i służono pomocą 147 seniorom w jej uzyskaniu. Rozpowszechniono też Kopertę Życia, która umieszczona w widocznym miejscu w lodówce może ułatwić ratownikom medycznym szybką i skuteczną pomoc.

UUTW przez 10 lat stawiał na zaspakajanie takich potrzeb osób starszych jak: poszerzanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, nawiązywanie nowych kontaktów, budowanie pozytywnych relacji społecznych, a przede wszystkim przekraczania własnych ograniczeń. Na pewno za sukces jego działalności należy uznać aktywizację lokalnej społeczności senioralnej, w szczególności tej pochodzącej z terenów wiejskich (w tym małżeństw) i ogólnie rosnące zainteresowanie osób starszych udziałem w aktywnościach organizowanych w ramach UUTW.

Warto także w tym miejscu zauważyć, iż UUTW wspierany jest organizacyjnie nieustająco przez Urząd Miasta w Uniejowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, PGK „Termy Uniejów" i wszystkie podmioty będące jednostkami Samorządowymi.

Wewnątrz UUTW wyłoniła się z grupy liderów, pomagających na co dzień skutecznie realizować zaplanowane aktywności. Jest to niezwykle istotne do zapewnienia ciągłości i jakości organizowanych zajęć i wydarzeń, być aktywnym w mediach społecznościowych.

Źródło: UM Uniejów