Spotkanie z przedstawicielami instytucji sektora rolniczego

D34A0841-1536x1024
fot. UM Uniejów

W środę, 27 marca, przed obradami LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, odbyło się spotkanie sołtysów i radnych z przedstawicielami instytucji sektora rolniczego. Przedmiotem dyskusji były aktualne sprawy i problemy związane z rolnictwem.

W spotkaniu w sali rycerskiej w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich wzięli udział: p. Anna Urbaniak – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, p. Agnieszka Gosławska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poddębicach oraz, w imieniu p. Teresy Kutzner – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poddębicach, p. Paweł Gronczewski.

Wśród tematów poruszonych na spotkaniu, rozpoczęto od omówienia kwestii utworzenia uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie powiatu poddębickiego. Jest to dokument gospodarki leśnej sporządzany dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Była mowa również o foliach rolniczych i problemach związanych z utylizacją odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.

Oddzielny wątek – chorób zakaźnych zwierząt – poruszył p. Paweł Gronczewski. Jak wskazuje Powiatowy Lekarz Weterynarii, w chwili obecnej nie ma takiego problemu na terenie powiatu poddębickiego, nie stwierdzono żadnych ognisk afrykańskiego pomoru świń ani ptasiej grypy. Nie oznacza to jednak zwolnienia hodowców z powinności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym m.in.: bioasekuracji, okresowych szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie (raz do roku) czy obowiązku zgłaszania uboju na potrzeby własne. Specjaliści zaznaczyli, że zaniechanie przestrzegania zasad bioasekruacji może stanowić przeszkodę w wypłacie odszkodowania, w przypadku zakażenia drobiu wirusem ptasiej grypy. P. Maciej Doliński – sołtys Brzezin zasugerował, by do wyższej instancji, a docelowo – w Ministerstwie Rolnictwa poruszyć kwestię braku odszkodowań dla gospodarstw znajdujących się wokół ognisk ptasiej grypy. W obecnym kształcie, przepisy określają jedynie objęcie zakazem „wstawień" drobiu pochodzącego z hodowli na terenie zapowietrzonym, pomijając jednocześnie problem ewentualnego zysku, utraconego w wyniku działań prewencyjnych.

P. Anna Urbaniak zabrała głos, aby podziękować burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi za udostępnienie lokalu w Uniejowie, w którym pracownicy regionalnego Zespołu Doradztwa Rolniczego w środy oraz czwartki udzielają bezpłatnych porad rolnikom prowadzącym gospodarstwa na terenie gminy.

W tym roku nieodpłatnie pomagamy prawidłowo wypełnić wnioski o dopłaty obszarowe. W środy oraz czwartki jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tu na miejscu, w Uniejowie. W pozostałe dni zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Kaliskiej. Organizujemy również szkolenia skierowane do producentów rolnych, które finansowane są ze środków ARiMR, a co za tym idzie – bez jakichkolwiek kosztów dla uczestników. Najbliższe planowane w Uniejowie odbędą się 11, 17 i 23 kwietnia w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej, dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa – dodała pani Kierownik.

Przewidziane szkolenia dla rolników obejmują: zasady warunkowości obowiązujące w systemie dopłat obszarowych, ekoschematy oraz nowe przepisy przyznawania dopłat na wapnowanie gleby. Pełny harmonogram szkoleń dla całego powiatu poddębickiego znajduje się pod artykułem.

Kolejny wątek dotyczył kontroli, którą Agencja objęła w ostatnim czasie gminę Uniejów. Protokoły z jej przebiegu są w chwili obecnej analizowane, ale pierwsze rezultaty audytu dają bardzo korzystne wnioski, ponieważ większość sprawdzonych obszarów nie budzi wątpliwości. Przed zakończeniem spotkania poruszono jeszcze temat wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych z tytułu suszy w 2023 r. Powiat poddębicki jest pod względem ilości złożonych dokumentów na drugim miejscu w województwie łódzkim. Eksperci potwierdzili, że gospodarstwa, w których stwierdzono straty na poziomie powyżej 30% otrzymają pomoc finansową. Nadal jednak nie wiadomo jak ministerstwo odniesie się do pozostałych wniosków, w których szacunkowe zniszczenia upraw były mniejsze niż 30% produkcji rolnej.

Po szczegółowe informacje dotyczące wymienionych w artykule zagadnień oraz zbliżajacych się szkoleń zapraszamy do sołtysów i radnych, właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Źródło: UM Uniejów