Spotkanie policjantek z „małymi strażakami”

268-179410
fot. KPP Poddębice

W sobotę, 14 października 2023 roku policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach odwiedziły dzieci z Akademii Małego Strażaka w Biernacicach. Mali słuchacze wykazali się dużą wiedzą na temat bezpiecznych zachowań oraz znajomością zasad ruchu drogowego. Funkcjonariuszki udzieliły dzieciom wielu cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na noszenie elementów odblaskowych.

Policjantki z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii realizując działania profilaktyczne systematycznie spotykają się z dziećmi i młodzieżą, aby przypomnieć im bezpieczne i prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach. Tematem wiodącym spotkania z dziećmi z Akademii Małego Strażaka działającej przy OSP w Biernacicach było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariuszki omówiły wszystkie zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. Przypomniały dzieciom, jak powinien zachowywać się pieszy uczestnik ruchu drogowego, którą stroną jezdni powinien się poruszać i jak się zachowywać, gdy nadjeżdża pojazd. Dużą uwagę zwrócono także na poprawność przechodzenia przez przejście dla pieszych, wskazując jakie środki ostrożności należy zachować. Dzieci aktywnie wzięły udział w spotkaniu, wykazując się dużą wiedzą. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. Mamy nadzieję, że lekcję o bezpieczeństwie dzieci zapamiętają na długo, a wiedzę będą wykorzystywać w codziennym życiu.

Źródło: KPP Poddębice