Ścieżka rowerowa do Spycimierza. Prace na ostatniej prostej

DSC_9351-1536x1018
fot. UM Uniejów

Dobiegają końca prace przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej, łączącej Uniejów ze Spycimierzem. Gminna inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców oraz w znacznym stopniu ułatwi organizację ruchu pielgrzymów, tłumnie zjeżdżających tu na Boże Ciało, by zobaczyć wyjątkowe dywany układane z kwiatów przez parafian.

Wykonane do tej pory prace obejmowały:

  • roboty ziemne w pasie wzdłuż krawędzi jezdni, w tym: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów oraz nasypów, korytowanie oraz zagęszczenie podłoża;
  • wykonanie podbudowy z kruszywa;
  • przebudowę istniejących zjazdów;
  • utwardzenie i wzmocnienie poboczy;
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5 m.


W chwili obecnej trwa montaż separatorów ruchu, oddzielających jezdnię od ciągu pieszo – rowerowego. Umieszczone na separatorach elementy fluorescencyjne wraz z zaplanowanym do wykonania oznakowaniem poziomym poprawią widoczność granicy pasów ruchu. Z prac ujętych w zamówieniu pozostał jeszcze montaż oznakowania pionowego oraz barier w miejscach istniejących przepustów pod drogą.

Wykonawcą zleconego przez gminę Uniejów zadania jest firma Piotr Łuczak – P.H.U. MACIEJ z Uniejowa, która w toku postępowania przetargowego złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.055.374,44 zł brutto.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNEGO REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI. 2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ.

Źródło: UM Uniejów