wersja testowa serwisu

Ruszyła procedura przetargowa na budowę przedszkola integracyjnego

Przedszkole-1

W dniu 27 kwietnia Burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na budowę nowego przedszkola. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Uniejów w ostatnich latach, z niecierpliwością oczekiwana przez lokalną społeczność.

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Zadanie przyszłego Wykonawcy będzie polegało na opracowaniu pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w oparciu o przygotowane przez gminę dokumenty: koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz projekt funkcjonalno-użytkowy.

Do oddziałów przedszkolnych, których łącznie ma być osiem, uczęszczać będzie 200 wychowanków w wieku od trzech do sześciu lat.

Budynek ma zostać wybudowany w taki sposób, aby było w nim możliwe prowadzenie działalności przedszkolnej o charakterze integracyjnym. Jego projekt będzie więc uwzględniał różnorodność potrzeb i możliwości dzieci borykających się z niepełnosprawnościami.

Zarówno sam budynek, jak i jego otoczenie, umożliwiać będą swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim.

Zagospodarowany zostanie również cały teren wokół budynku. Do przedszkola poprowadzą nowe drogi wewnętrzne i chodniki. Przy obiekcie wydzielone zostaną miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także parking dla nauczycieli.


W otoczeniu budynku nie zabraknie elementów małej architektury. Wybudowany zostanie nowy plac zabaw, dzięki któremu dzieci będą mogły aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Zamontowane zostaną ławki, stojaki do parkowania rowerów oraz kosze na nieczystości.

Całość otoczona zostanie dużą ilością zieleni, a także nowym ogrodzeniem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, na terenie przedszkola zainstalowany zostanie monitoring.

Przedszkole integracyjne stanie w nowej lokalizacji. Będzie ono sąsiadować z budynkiem szkoły podstawowej, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz z budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi.

Projekt i realizacja przedszkola, a także jego nowoczesne wyposażenie sprawią, że będzie ono modelowym w skali regionu.

Firmy budowlane zainteresowane udziałem w przetargu na składanie ofert mają czas do 19 maja br.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH. DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA. PODDZIAŁANIE VII.4.2 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA.

Źródło: UM Uniejów