wersja testowa serwisu

Ruszyła budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach

dsc_0306
fot. UG Galewice

Rozpoczęły się prace związane z budową boiska. Już niebawem przy Szkole Podstawowej w Niwiskach powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt do uprawiania sportu.

Zakres prac budowlanych obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego ze strefami ochronnymi o wymiarach 20,00 m x 34,00 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej posiadać będzie pola do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłki ręcznej.

Powyższe zadania jest realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice".

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

źródło: UG Galewice