wersja testowa serwisu

Rusza budowa kanalizacji na Glinianej. Będą utrudnienia dla kierowców!

gliniana
UM Piotrków Trybunalski

W najbliższy piątek, 15 października wystartują prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinianej. Pierwszy etap obejmie zerwanie nawierzchni jezdni. 

- Rokrocznie wykonujemy takie prace przy okazji modernizacji dróg, choć zdarzają się również przypadki samodzielnych inwestycji - mówi wiceprezydent Adam Karzewnik i wskazuje jeden z takich przykładów i dodaje: - Niebawem rozpoczynamy budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Glinianej. W tym rejonie brak jest miejskiego zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Nieczystości częściowo gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a częściowo odprowadzane do miejskiej sieci poprzez prywatny rurociąg ciśnieniowy. Jest to bardzo ważna inwestycja również ze względu na znajdującą się tutaj strefę przemysłową - zaznacza wiceprezydent i zauważa, że wykonanie inwestycji podniesie też atrakcyjność terenu dla potencjalnych inwestorów.

Celem budowy „sanitarki" jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Takie inwestycje mają również wymiar ekologiczny. Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji zbiorników bezodpływowych, a co za tym idzie potencjalnego zagrożenia skażenia wód podziemnych i powierzchniowych.

W ulicy Glinianej będzie budowana kanalizacja sanitarna na odcinku od budynku WORD do ulicy Browarnej. Przy ul. Browarnej będzie wybudowana przepompownia ścieków. Projekt przewiduje budowę kanalizacji pod jezdnią ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego pod chodnikami. 

Prace rozpoczną się w piątek, 15 października od frezowania jezdni. Roboty będą prowadzone pod ruchem, ale droga fragmentami będzie zwężona. Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Koszt inwestycji to ponad 2,7 mln zł z czego 2 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.