wersja testowa serwisu

Rozpoczęła się przebudowa drogi w Czepowie

Rozpoczęła się przebudowa drogi w Czepowie
fot. Urząd Miasta Uniejów

Wraz z początkiem tygodnia, na łączniku pomiędzy Czepowem Górnym i Stanisławowem, rozpoczęły się prace ziemne, mające na celu przygotowanie terenu do przebudowy tamtejszej drogi gruntowej. Zgodnie z zapisami umowy, zawartej z wykonawcą pod koniec sierpnia br., odcinek o długości 0,63 km powinien być gotowy do końca września.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na ww. drogę wyłoniono Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic, które w toku postępowania przetargowego zaproponowało najkorzystniejszą ofertę (275 769,69 zł). Drugą, o blisko 10 tys.zł wyższą (285 614,24 zł), przedłożyła firma LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa. Najdroższa oferta w omawianym przetargu (319 185,00 zł) pochodziła od konsorcjum firm „EVECO" Ewa Peraj z Łodzi i „EKOINŻBUD" Piotr Peraj z Uniejowa. Zadanie dofinansowane jest kwotą 180 tys. zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Inwestycja polega na przebudowie drogi gruntowej na długości 630 metrów, położonej w pobliżu dawnej gorzelni w Czepowie. Remontowany odcinek stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych, stąd założenie projektowe, które w efektach zrealizowanego zadania, przewiduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu oraz poprawę estetyki przestrzeni. Zakres prac obejmie przygotowanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej oraz położenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto, wzdłuż przebudowanego odcinka drogi powstaną utwardzone pobocza, zapobiegające pęknięciom oraz wykruszaniu się brzegów asfaltu.

źródło: UM Uniejów