wersja testowa serwisu

Remont mogiły na Cmentarzu Parafialnym w Uniejowie

image001-2-1
fot. Urząd Miasta Uniejów

Zbliża się 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych – dni szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. To również czas, w którym wspominamy osiągnięcia nie żyjących już, zasłużonych działaczy społecznych, polityków, artystów oraz żołnierzy i cywilów poległych w imię Ojczyzny. W czasie poprzedzającym Święto Zmarłych, przygotowujemy mogiły, robiąc na grobowcach i wokół nich porządki, przynosimy kwiaty, zapalamy znicze.

To również dobra okoliczność do opisania działalności Urzędu Stanu Cywilnego na rzecz pamięci ludzi zasłużonych, którzy spoczywają na terenie Cmentarza Parafialnego w Uniejowie. Zgodnie z zapisami ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, Wojewoda może – w drodze porozumienia – powierzyć gminie obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpo­wiednich funduszy.

Korzystając z tego zapisu, w listopadzie ubiegłego roku, Anna Kowalska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Uniejów, wystąpiła z wnioskiem o dotację na przeprowadzenie remontu mogiły Władysława Augustyniaka, który zginął z rąk okupanta w 1939 r. Przychylna odpowiedź Wojewody Łódzkiego poskutkowała zawarciem porozumienia, na mocy którego Samorząd Gminy Uniejów pozyskał środki w wysokości 4,5 tys. zł na wykonanie nowego nagrobka.

Mogiła znajduje się na cmentarzu rzymskokatolickim w Uniejowie, w sektorze G (zgodnie z danymi pochodzącymi z Elektronicznego Systemu Zarządzania i Prezentacji Cmentarza www.cmenatrnik.net/uniejow).

źródło: UM Uniejów