wersja testowa serwisu

Remont kładki został zakończony

D34A4456
fot. Urząd Miasta Uniejów

Dobiegły końca prace związane z remontem kładki łączącej miasto ze strefą uzdrowiskową. Przeprawa przez rzekę Wartę działa już od kilku tygodni. W tym czasie wykonano jeszcze ostatnie szlify i uzupełnienia. Tym samym realizację inwestycji opiewającej na ponad milion złoty można uznać za ukończoną.

Remont przedmiotowego obiektu mostowego wynikał ze złego stanu technicznego, prace przeprowadzono m.in. w celu zachowania ciągłości istniejącego ciągu komunikacyjnego. Warto przy tym podkreślić, że trwająca pół roku modernizacja była pierwszą od momentu oddania kładki, czyli od lipca 1970 roku.

Prace polegały na kompleksowej przebudowie i modernizacji kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów, zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki. Naprawiono m.in. istniejące podpory, zabezpieczono belki przeciwkorozyjnie, wykonano nawierzchnię z żywicy epoksydowej i poliuretanowej oraz zamontowano nowe balustrady z wypełnieniem szklanym.

Roboty ruszyły na przełomie lutego i marca br.; mimo wprowadzonych w połowie marca zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych na terenie gminy Uniejów, związanych z epidemią koronawirusa, przebudowa rozpoczęła się zgodnie z planem. Jednak, z przyczyn niezależnych doprowadzenie przedsięwzięcia do finiszu zajęło więcej czasu, niż się początkowo spodziewano. Powodem przedłużenia prac był m.in. brak dostępności na rynku elementów konstrukcyjnych, w tym prefabrykatów, które należało wymienić.

Pierwszą przeszkodą okazała się płyta pomostowa; według pierwotnych planów płyta miała być jedynie naprawiona, jednak w miarę postępowania prac okazało się, że jej stan techniczny jest gorszy niż zakładano. W związku z powyższym konstruktor mostowy wykonał nowy projekt, który następnie został poddany ocenie projektantów. Podobnie rzecz się miała z łożyskami; należało zamówić i wykonać większe, bardziej funkcjonalne elementy.

– Najdłużej czekaliśmy właśnie na łożyska – informuje pracownik firmy, która zajmuje się przebudową kładki. – Montuje się je w przyczółkach, czyli w miejscu, gdzie stalowe tregry łączą się z brzegiem. Mimo, że wszystkie prace, które należało do etapu ich montażu wykonać, były już zrobione, to oczekiwanie na niezbędne części opóźniło kolejne czynności.

Z uwagi na nieplanowane opóźnienia, zawarto porozumienie, w którym przyjęto nowy termin zakończenia robót.

Z końcem sierpnia przeprawę oddano już do użytku pieszych, którzy po raz pierwszy od kilku miesięcy nie musieli kierować się na most, aby dotrzeć do strefy uzdrowiskowej Uniejowa, jednak wciąż widoczne były pewne braki. Po kładce można już było przechodzić bezpiecznie, ale obiekt wciąż wymagał uzupełnień.

W ostatnim czasie wykonawca uzupełnił szyby balustrad oraz wyłożył posadzkę płyty podwójną warstwą żywicy epoksydowej, która zabezpiecza betonowe elementy przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, a przy tym tworzy jednolitą – wygodną i bezpieczną w użytkowaniu – nawierzchnię. Takie rozwiązania, tzn. posadzki powleczone żywicą stosuje się powszechnie zarówno wewnątrz dużych pomieszczeń (hale magazynowe oraz produkcyjne, warsztaty, obiekty sportowe) jak i na otwartych przestrzeniach (balkony, tarasy). Powierzchnię na koniec wysypano piaskiem dla uzyskania efektu zmatowienia.

Wyremontowana kładka niewątpliwie zyskała poprawie stanu technicznego, bezpieczeństwie, ale także na estetyce. Pojawił się nowy element, którego nie było w dotychczasowe konstrukcji – „wyjścia w rzekę", czyli dwa miejsca – po obu stronach przeprawy – gdzie nawierzchnia kładki będzie szersza. Ustawione w tych miejscach ławki pozwolą na swobodny postój, odpoczynek czy zrobienie zdjęcia bez obawy o wstrzymywanie ruchu.

Na chwilę obecną, z urokiem świeżo wyremontowanej przeprawy kontrastują zejścia do rzeki, jednak i te zostaną poddane modernizacji w ramach kolejnej inwestycji, związanej z bulwarami.

Wykonawcą przebudowy kładki była firma Blumen Group sp. z o.o. z Konina, która w toku postępowania przetargowego złożyła drugą najkorzystniejszą ofertę – na niewiele ponad milion złotych brutto. Przedsiębiorca z tańszą o ok. 200 tys. zł propozycją – faktyczny zwycięzca wspomnianego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ostatecznie zrezygnował z udziału w projekcie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu. Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.

źródło: UM Uniejów