Przetargi na nieruchomości w Spycimierzu i Skotnikach

lasek
fot. UM Uniejów

Gmina Uniejów ogłasza przetargi na nieruchomości położone w miejscowościach: Spycimierz i Skotniki.

Nieruchomość w Skotnikach:

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym 0021 Skotniki, oznaczona jako działki o numerach: 121/1 o pow. 0,0800 ha oraz 121/2 o pow. 0,2500 ha, stanowiąca własność Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00032698/7, Sądu Rejonowego w Łasku, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.

Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł.

Termin przetargu ustnego: 8 listopada 2023 r., godz. 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 2 listopada 2023 r. wadium w pieniądzu w wysokości: 8 000,00 zł, przelewem na konto Gminy Uniejów w BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026.

Nieruchomość w Spycimierzu:

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym 0022 Spycimierz, oznaczona jako działki ewidencyjne o numerach 178/1 o pow. 0,8294 ha i 178/2 o pow. 0,5800 ha, stanowiąca własność Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00034940/3, Sądu Rejonowego w Łasku, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.

Cena wywoławcza nieruchomości: 340 000,00 zł

Termin przetargu: 8 listopada 2023 r., godz. 11.00.

Pisemną ofertę należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Spycimierz (dz. nr 178/1, 178/2) 8 listopada 2023 r." do dnia 2 listopada 2023 r. (do tej daty Organizator musi otrzymać ofertę) na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, wraz z dowodem uiszczenia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2023 r. godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła nr 13.

Oferent składający ofertę zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie: 34 000,00 zł przelewem na konto Gminy Uniejów w BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 do dnia 2 listopada 2023 r.