Przetarg na remont dworku w Uniejowie

D34A8426
fot. UM Uniejów

Urząd Miasta w Uniejowie opublikował ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nasz Zabytek – dworek w Uniejowie". W ramach przedsięwzięcia, dzięki wsparciu Fundacji „Most the Most", przed późnoklasycystycznym budynkiem o ciekawej historii, który od samego początku pełni dla mieszkańców gminy bardzo ważną funkcję, otwiera się szansa przeprowadzenia gruntowego remontu.

Budynek, który od 35 lat służy społeczności lokalnej na wiele sposobów wymaga modernizacji i dostosowania mi.in do osób niepełnosprawnych, tak aby jak najwięcej osób – mieszkańców miasta i gminy mogło brać udział w każdej formie działalności kulturalnej. Po renowacji Dworek jeszcze szerzej otworzy się dla lokalnej społeczności. W obiekcie zostanie przeprowadzona przebudowa i modernizacja, tak aby zwiększyć dostęp do niego dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Na parterze zostanie utworzona nowa, większa sala z połączenie czterech mniejszych pomieszczeń. Wyremontowany dworek będzie także miejscem prób muzyków, organizacji koncertów oraz działań członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przedmiot zamówienia

W ramach zadania pn.: „Nasz zabytek – dworek w Uniejowie" należy wykonać roboty budowlane dotyczące przebudowy zabytkowego dworku, zlokalizowanego przy ul. Targowej 21 w Uniejowie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego; wymianę stropów i prace konserwatorskie belek stropowych; roboty murowe (w tym rozbiórkowe, uzupełnienia ścian, wykonanie nowych ścianek działowych); nadproża stalowe i betonowe; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; roboty posadzkowe i okładzinowe; okładziny ścienne, sufitowe i sufity podwieszane; prace elewacyjne (w tym m.in.: prace tynkarskie nad cokołem, obróbki blacharskie i odwodnienie, odtworzenie sztukaterii, naprawa gzymsów); instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje sanitarne (w tym w zakresie: instalacji CO, instalacji wentylacyjnej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu (prace rozbiórkowe, prace w zakresie schodów zewnętrznych i pochylni); kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych.

Oferty na wykonanie kompletu robót budowlanych można składać do 19 października 2023 r., do godz. 10:00. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postepowania znajdują się w serwisie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie pod linkiem: https://bip.uniejow.pl/zamowienia/pokaz/2540

Miejsce z bogatą historią

Budynek wzniesiono w 1845 r. Pod kątem architektonicznym dworek jest połączeniem cech doskonale wpisujących się w okres późnego klasycyzmu. Nad głównym wejściem widnieje data budowy, która przypomina uniejowianom, jak długo związani są z historią tego niezwykle cennego zabytku. Po zakończeniu II wojny światowej na parterze urządzono biuro Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska". Część pomieszczeń zaadaptowano na magazyny i skup jajek. Czasowo funkcjonował tutaj ośrodek zdrowia. W późniejszym czasie do dworku wprowadził się Dom Ludowy, a potem Dom Kultury, przekształcony w 1976 r. w Gminny Ośrodek Kultury. To właśnie tutaj organizowano imprezy rozrywkowe, podczas których sceny przepełnione były artystami z objazdowych zespołów. Jednak nie tylko rozrywka była jednym z głównych motywów działań. Strzałem w dziesiątkę było postawienie na edukację. Tworzono tutaj wszelkiego rodzaju koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży — teatralne, recytatorskie czy też modelarskie.

Pod koniec lat 80. XX w., po 142 latach od powstania dworku z powodzeniem zakończono w nim remonty, w wyniku których utworzono 14 pomieszczeń. Urządzono wtedy między innymi salę telewizyjną, salę gier oraz nauki języków obcych, salę do nauki tańca, kominkową, a także kawiarnianą. Pałacyk wraz z założoną w 2001 r. Szkołą Muzyczną I stopnia do dziś z powodzeniem pełnią funkcję kulturalno-edukacyjną.

O konkursie „Nasz Zabytek"

Konkurs „Nasz Zabytek" to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach i podzielony na dwie części. W pierwszej, mającej charakter naboru, Fundacja otrzymała 441 zgłoszeń, dotyczących 23 zabytkowych obiektów na terenie województwa łódzkiego, spośród których do rewitalizacji wybrano Dworek w Uniejowie. W drugim etapie – na wybór nowej funkcji społecznej zabytku – mieszkańcy gminy Uniejów ponownie zostali zaangażowani w przedsięwzięcie, zgłaszając wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie możliwości tego zabytkowego obiektu. Umowę na dofinansowanie rewaloryzacji Dworku kwotą 1 mln zł zawarto we wnętrzach budynku 13 września 2022 r.

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Most the Most", organizacja non-profit, powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Jej misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.

Źródło: UM Uniejów