Powołano Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach

8d151075-c1da-4df1-a521-1f2391adc5e1
fot. KP PSP w Poddębicach

W Komendzie Powiatowej PSP w Poddębicach miały miejsce uroczystości powołania komendanta powiatowego PSP bryg. Tomasza Matusiaka, który zgodnie z decyzją Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Piotra Rudeckiego objął ww. stanowisko z dniem 27 czerwca 2024 roku.

Bryg. mgr inż. Tomasz Matusiak służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1998 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w 2002 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe zajmując kolejne stanowiska służbowe w hierarchii zawodowej, między innymi stanowisko dowódcy sekcji w JRG Zgierz, starszego specjalisty w wydziale kontrolno – rozpoznawczym, naczelnika w wydziale operacyjno – szkoleniowym, zastępcy dowódcy JRG w Ozorkowie. 

Cały czas podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2004 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Politechniki Łódzkiej, a także liczne kursy i szkolenia związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Cały czas podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2004 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Politechniki Łódzkiej, a także liczne kursy i szkolenia związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W uroczystej zbiórce udział wzięli:
- Poseł na Sejm RP Piotr Polak,
- Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Piotr Rudecki,
- Starosta Poddębicki Sebastian Romanowski,
- Przedstawiciele urzędów gmin Poddębic, Uniejowa, , Wartkowic i Pęczniewa,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach dh Wojciech Kałużny,
- Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach mł. insp. Adam Kolasa,
- Były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. w st. spocz. Paweł Malinowski,
- Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu bryg. Adam Antczak,
- najbliższa rodzina nowopowołanego komendanta oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach.

źródło: KP PSP w Poddębicach