Podsumowanie roku oraz plany strażaków z Wilamowa

DSC00597-1536x1022
fot. UM Uniejów

Sobotnie zebranie sprawozdawcze wilamowskiej jednostki OSP zgromadziło w strażnicy: druhny oraz druhów (łącznie 48 osób uprawnionych do głosowania i podejmowania uchwał), muzyków reaktywowanej orkiestry wraz ze wsparciem ze Świnic Warckich oraz gości – dh Łukasza Olczyka, Kapitana PSP w Poddębicach, z ramienia Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie dh Konrada Bączyka oraz radnego Rady Miejskiej w Uniejowie Krzysztofa Bielawskiego.

Tuż po godzinie 18⁰⁰ dh Krzysztof Troczyński powitał uczestników spotkania i poprosił wszystkich o powstanie, by orkiestra -odegraniem zwrotki hymnu – uroczyście otworzyła walne zebranie członków OSP Wilamów. Z treści sprawozdania Druha Prezesa dowiadujemy się, że w minionym roku stan organizacyjny jednostki zmienił się i obecnie liczy 78 członków, czyli o 3 mniej w zestawieniu z ubiegłorocznym bilansem (spośród 81 strażaków ubyło 4, ale w międzyczasie w szeregi OSP Wilamów przyjęto jednego ochotnika), z czego 16 stanowią niezmiennie kobiety. Status trójki członków wspierających również pozostaje taki sam, a pozostałe 75 osób to członkowie zwyczajni.

W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia zarządu straży (nie nastąpiły żadne zmiany w jego składzie), 5 innych zebrań oraz 3 spotkania drużyny i zespołu działających przy jednostce OSP w Wilamowie. Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (4 chłopców i 5 dziewcząt), jak i reaktywowana przez dh Józefa Pawlaka Orkiestra Dęta, zostały powołane do życia właśnie w roku sprawozdawczym 2023.

Działalność ratowniczo – gaśnicza jednostki z Wilamowa w roku sprawozdawczym obejmowała udział w 10 akcjach ratowniczych, w tym: 6 polegających na gaszeniu pożarów, 3 interwencjach w zagrożenie miejscowe oraz jednym wezwaniu, które okazało się fałszywym alarmem. Ponadto, w sprawozdaniu zaraportowano jeszcze 2 dodatkowe wyjazdy o charakterze gospodarczym. W akcjach ratowniczych brali udział druhowie: Jacek Bamberski, Krzysztof Mruk, Krzysztof Chmielewski, Henryk Łukasik, Michał Cieślak, , Artur Dominowski, Marian Kokorzycki, Piotr Mruk, Jakub Darabasz, Grzegorz Kostrzyński, Marcin Matusiak oraz Tomasz Jaśkiewicz.

Za podejmowanie działań na rzecz jednostki zarząd w ciągu 2023 r. wyróżnił druhny i członkinie KGW: Kamilę Ludwicką, Celinę Bartosiak i Bożenę Cieślak oraz druhów: Mariana Kokorzyckiego, Henryka Łukasika, Artura Dominowskiego, Jakuba Darabasza, Michała Cieślaka, Krzysztofa Mruka i Józefa Pawlaka.

Jednostka OSP w Wilamowie może się pochwalić wzorową współpracą z Panem Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem i Urzędem Miasta w Uniejowie, radnymi Rady Miejskiej, Panią Sołtys i Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Parafią Wilamów, dyrekcją oraz gronem pedagogicznym i uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie czy też z harcerzami. Efektem wspólnych działań był udział delegacji strażaków w gminnych obchodach rocznic i świąt patriotycznych oraz w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych. Miniony rok obfitował w wydarzenia, których gospodarzem lub współorganizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna z Wilamowa. Bez wątpienia, jedną z najważniejszych dla społeczności lokalnej uroczystością, były obchody 160. rocznicy walk powstania styczniowego. Strażacy, wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami pomogli w przygotowaniu miejsca pamięci na skwerze przed kościołem parafialnym, transporcie i obsadzeniu głazu, który stał się podstawą pomnika. 1 września z pocztem sztandarowym wzięli też udział w uroczystości odkrycia tablicy pamiątkowej.

Poza tym, w minionym roku druhowie wzięli udział w Jarmarku Wielkanocnym w Wilamowie i parafialnym konkursie na największą palmę, byli organizatorem Dnia Strażaka (3 maja), wspólnie z KGW przygotowali dla mieszkańców „Wianki" z ogniskiem w wigilię nocy świętojańskiej, a we wrześniu włączyli się w szkolną inicjatywę przeprowadzenia Gminnego Dnia Przedszkolaka. Dzięki uprzejmości druhów, dzieci dowiedziały się jak wygląda praca strażaka, zobaczyły wnętrze wozu strażackiego i jego wyposażenie oraz przeszły instruktarz udzielania pierwszej pomocy. Członkowie straży wraz ze sztandarem lub w formie asysty księdza proboszcza brali udział w obchodach świąt i wydarzeń parafialnych, w tym m.in. podczas warty przy grobie pańskim i wielkanocnej rezurekcji, nawiedzeniu Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, budowie ołtarza polowego i procesji na Boże Ciało, dożynkach, odpuście oraz w pasterce, przed którą także pomogli w przygotowaniu żywej szopki.


Spośród spraw gospodarczych, Druh Prezes wskazał sprzęt pozyskany na wyposażenie jednostki: ubranie typu Syriusz (1 szt.), latarki (2 szt.), narzędzie ratownicze Hooligan (1 szt.), zestaw ratowniczy R1 oraz myjkę ciśnieniową Kärcher. Wspomniał również o wiosennych pracach porządkowych wykonanych na terenie wokół strażnicy oraz w garażach. Część sprawozdawczą zakończyły raport finansowy, przedstawiony przez druhnę Renatę Skibińską oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które odczytał dh Jan Bindas. Walne Zgromadzenie OSP w Wilamowie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy 2023.

Wśród przyjętych uchwał oraz planów do realizacji w roku 2024 zebrani członkowie jednomyślnie podjęli decyzję o wydaniu zgody na wydzierżawienie sali prywatnemu przedsiębiorcy, który szukał w okolicy lokalu na poszerzenie swojej działalności. Mieszkaniec gminy Uniejów prowadzi już restaurację w miejscowości Zieleń, a zainteresowanie organizacją imprez okolicznościowych jest większe niż obecne możliwości zasoby lokalowe, dlatego z propozycją wynajęcia sali zgłosił się do zarządu straży i do Burmistrza Miasta Uniejów. Na sobotnim spotkaniu Druh Prezes przedstawił zebranym oferowane warunki, w ramach których oprócz stałej miesięcznej opłaty za korzystanie z obiektu, najemca wpierw przeprowadzi niezbędne remonty i doposaży strażnicę (m.in. w klimatyzatory z funkcją ogrzewania) oraz kuchnię, zamierza również zagospodarować teren na zewnątrz. Zgodnie z zapewnieniami najemcy, imprezy odbywające się w sali nie staną się uciążliwością dla mieszkańców Wilamowa, a część z nich będzie mogła tu znaleźć pracę kiedy właściciel firmy ruszy z projektem. Dzięki remontom zyska też sama strażnica, więc propozycja spotkała się z oczywistą aprobatą.

Co do długoterminowych planów, druhowie mają zamiar zagospodarować pomieszczenia za garażami, które są tak naprawdę już ostatnimi w całym budynku, mocno zaniedbanymi, z uwagi na to, że były do tej pory użytkowane. „Byłby to słuszny sposób na zainwestowanie środków pochodzących z wynajmu sali – padło w trakcie zebrania. – Ale z pewnością trzeba poczekać na uzbieranie potrzebnej kwoty, więc raczej będzie to nasz cel do zrealizowania jeszcze nie w tym roku, a w dłuższej perspektywie."

Źródło: UM Uniejów