wersja testowa serwisu

Podsumowania, odznaczenia i wybory nowej władzy. Za nami Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

DSC_1199
fot. UM Uniejów

W sobotę (8 stycznia) na zamku w Uniejowie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poddębicach.

Delegacji spotkali się, aby podsumować działalność 5-letniej kadencji oraz wybrać nowe władze.

Zgromadzonych gości przywiał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski. Wśród gości znaleźli się m.in.: dh Jan Ryś – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski- Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, mł. bryg. Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Radosław Arkusz – Wójt Gminy Dalików, Marcin Janiak – Wójt Gminy Pęczniew, Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim.

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Krzysztofa Janiaka a Sekretarzem Zjazdu został dh Wiesław Grzybowski.

Zjazd stał się okazją do wręczenia odznaczeń i medali najbardziej zasłużonym druhom. Odznaczeni zostali:

 • srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej" – dh Krzysztof Janiak,
 • brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej" – dh Tadeusz Chmielewski i Marian Kokorzycki,
 • Dyplomem Komendanta Głównego PSP – dh Wojciech Tomczyk,
 • Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza druhowie: Marian Kokorzycki i Lech Kowalczyk,
 • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego" – dh Wojciech Tomczyk.

Szczególny rodzaj podziękowania powędrował do druha OSP Dalików – Tadeusza Adamskiego, który po raz pierwszy od 46 lat nie mógł uczestniczyć w Zjeździe. W jego imieniu podziękowania odebrali koledzy druhowie z jednostki.

Najważniejszą częścią formalna spotkania było przedłożenie sprawozdania ZOP ZOSP RP w Poddębicach przez Prezesa Zarządu OP ZOSP RP – druha Tadeusza Chmielewskiego.

Na uwagę zasługują następujące statystyki oddziału:

 • zrzesza 80 jednostek, w tym 17 włączonych do KSRG,
 • zrzesza 3476 członków w tym 452 kobiety i 3024 mężczyzn,
 • posiada 16 drużyn pożarniczych liczących 146 członków
 • posiada 10 orkiestr i 7 zespołów artystycznych,
 • posiada 79 remiz.

Ważną sprawą jest również stan samochodów na terenie Oddziału, który przedstawia się następująco:

 • ciężkie samochody pożarnicze – 8 szt.
 • średnie samochody pożarnicze – 33 szt.
 • lekkie samochody pożarnicze – 54 szt.
 • samochody inne – 6 szt.
 • łodzie motorowe – 2 szt.

Warto nadmienić, ze w okresie sprawozdawczym jednostki wzbogaciły się o 6 nowych samochodów ciężkich i średnich samochodów pożarniczych i 2 nowe samochody lekkie.

W ramach działalności OP ZOSP RP w Poddębicach:

 • odbył 8 posiedzeń Zarządu oraz i 19 posiedzeń Prezydium Zarządu,
 • organizował zawody sportowo-pożarnizce,
 • organizował Gminne i Powiatowe Turnieje Wiedzy Pożarniczej,
 • organizował Konkurs Plastyczny „Młodzież Zapobiega Pożarom"
 • organizował okolicznościowe imprezy strażackie w tym Wojewódzki Dzień Strażaka,

Uzupełnieniem sprawozdania z działalności Zarządu było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Przewodniczący – dh Marek Majchrzak.

Nowo wybrane organy OP ZOSP RP w Poddębicach mają następujące skład:

Zarząd OP ZOSP RP w Poddębicach:

 • Prezes Zarządu – Wojciech Kałużny (gm. Wartkowice)
 • Wiceprezesi Zarządu – Krzysztof Janiak (gm. Uniejów), Artur Stępień ( gm. Zadzim)
 • Sekretarz – Krzysztof Dzierżawski ( gm. Dalików)
 • Skarbnik – Tadeusz Chmielewski (Uniejów)
 • Członkowie Prezydium – Przemysław Jaszczak (gm. Poddębice), Małgorzata Komajda (Starosta Poddebicki ), Radosław Cieślikowski (Komendant Powiatowy PSP), Jan Palka (gm. Pęczniew).

Komisja Rewizyjna: Emil Marciniak (przewodniczący), Tomasz Kapituła (wiceprzewodniczący), Tomasz Tomaszewski (sekretarz).

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP: Wojciech Kałużny, Krzysztof Janiak.

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach był 11 z kolei na 22 zjazdy, które mają się odbyć w naszym województwie.

Na 20 maja w Sieradzu zaplanowano Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a cała kampanię sprawozdawczo – wyborczą struktur ochotniczych straży pożarnych zakończy Zjazd Główny ZOSP RP w Warszawie.

Źródło: UM Uniejów