wersja testowa serwisu

Podpisano umowę na realizację zadania "Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew"

writing-1149962_960_720

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie Pani Barbara Pawełczyk w dniu 13 lipca podpisała umowę na realizację zadania pn. „Publikacje promocyjne Gminy Pęczniew". 

Podpisanie umowy było możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach naboru zorganizowanego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą", której gmina Pęczniew jest członkiem. Konkurs odbył się w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Dzięki pozytywnej ocenie wniosku Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie pozyskała środki unijne w wysokości 61.506,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie materiałów promujących obszar naszej gminy. W ramach projektu powstanie przewodnik turystyczno-krajoznawczy, mapa turystyczna, folder promocyjny, zestawy pocztówek oraz interaktywna mapa z systemem fotokodów. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 73.221,43 zł, a wkład własny biblioteki to tylko 11.715,43 zł. Pomocy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów i załączników udzieli gminni urzędnicy.

Źródło: Gmina Pęczniew