wersja testowa serwisu

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej

D34A9522_copy_2736x1824-005-2048x1365

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy oraz dotacji z budżetu państwa jest kolejnym projektem w planie rozwoju uzdrowiska.

Umowa została podpisana przez Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka przy kontrasygnacie Arlety Pietrzak – Skarbnika Gminy Uniejów.
Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej" dotyczy nowej, budowanej od podstaw ulicy wewnętrznej, która połączy ulicę Targową z Dąbską i będzie przebiegać równolegle do ulicy Władysława Reymonta. Włączenie nowego odcinka w siatkę już istniejących ma na celu m.in. umożliwienie komunikacji mieszkańcom budującego się nowego osiedla budynków mieszkalnych, które powstają w północnej części miasta, naprzeciwko osiedla 700-lecia, w pobliżu terenów rekreacyjnych w postaci lasów.

Na chwilę obecną trasę nowej drogi wyznacza po części ciężki sprzęt służący do wykonywania zadań budowlanych przy powstających budynkach. W istniejącym stanie posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości. Kolejnym etapem, poprzedzającym wyłożenie nawierzchni utwardzonej, będzie przygotowanie infrastruktury technicznej, której część stanowi działanie związane z budową kanalizacji deszczowej.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje nie tylko wybudowanie kanalizacji deszczowej przy powstającej właśnie ulicy, a także włączenie jej do istniejącej już sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej.
Zaprojektowana przez Urząd Miasta w Uniejowie sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ma mieć długość 480,62 mb. Będzie ona przebiegała częściowo w pasie ul. Targowej, a częściowo przez nowo powstająca ulicę wewnętrzną.

W myśl zawartej niedawno umowy Wojewoda Łódzki przyznał gminie Uniejów dotację w wysokości 277 276,00 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, zgodnie z ustawą o gminach uzdrowiskowych.

Gmina już podjęła stosowne kroki ogłaszając przetarg na wyłonienie wykonawcy, który podjąłby się wykonania zadania publicznego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że koszty na realizację zadania zaproponowane przez oferentów znacznie przewyższały kwotę, jaką gmina Uniejów przeznaczyła na ten cel. Obecnie trwa weryfikacja drugiej procedury, jednakże i w tym wypadku proponowane szacunki oferentów niemal przewyższają planowany budżet.

Ostateczna decyzja o tym, czy wykonawca zostanie wyłoniony, zapadnie po zakończeniu procesu weryfikacji ofert.

Źródło: UM Uniejów