wersja testowa serwisu

Po raz czwarty w Uniejowie rozmawiano o spycimierskich dywanach

D34A5334-1

W piątek, 23 października odbyła się czwarta edycja Seminarium Spycimierskiego. Gremium akademickie, przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, lokalni liderzy debatowali wspólnie nad promocją i ochroną spcymierskiej tradycji.

Na początku wydarzenia zaprezentowano uniejowskie „Ciasteczko Herbowe", które na wzór pierniczków toruńskich czy kremówek papieskich będzie pełniło funkcję słodkiej pamiątki z Uniejowa oraz glicerynowe mydełka wybrane w konkursie na gadżet spycimierski.

Głównym punktem programu była premiera raportu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Publikacja naukowa powstała pod redakcją prof. Katarzyny Smyk i jest efektem dwuletniego projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminę Uniejów.

Publikacja zawiera wyniki badań naukowych, prowadzonych pod kierunkiem trzech profesorów: Katarzyny Smyk, Anny Weroniki Brzezińskiej i Bogdana Włodarczyka. Przedstawione wyniki stanowią rekomendacje do planu ochrony tradycji, która jest kultywowana w Spycimierzu już od ponad 200 lat. Pionierskie dzieło jest efektem wieloetapowej pracy poświęconej ustaleniu planu ochrony zjawiska niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niezwykle ważna i bezcenna jest ochrona tego cennego dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie prze mieszkańców i parafian Spycimierza.

Publikacja jest jednym z etapów starań o wpis tradycji układania kwiatowych dywanów w Spycimierzu na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Koordynatorem projektu, w ramach którego powstała niniejsza publikacja, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.

W raporcie znajdziemy m.in. rozdziały poświęcone: badaniom etnograficzno-antropologicznym oraz społeczno-przestrzennym, kwietnym dywanom jako walorowi miejsca i wydarzenia, dokumentowaniu, archiwizowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w kontekście spycimierskich kwietnych dywanów; dobrym praktykom w ochronie tradycji.

Prezentację raportu zwieńczyły refleksje i komentarze: od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Joanna Cicha-Kuczyńska, radca ministra, Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (online); od Wydawcy – Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa; od Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało" – Maria Pełka, prezes; od Redakcji – dr. hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS; od Zespołu naukowego etnologów – dr. hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM (online); od Zespołu naukowego geografów – dr. hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ.

Tego dnia odbyły się jeszcze panele dyskusyjne m.in. na temat preferowanego modelu turystyki dla Spycimierza i podobnych tradycji oraz na temat samego projektu, który realizowany był w Spycimierzu i jego ewentualnej kontynuacji.

Głos zabrała m.in. dr Beata Kkrakowiak z Uniwersytu Łódzkiego, która podjęła temat ochrony tradycji w kontekście turystyki, omówiła preferowany model turystyki dla Spycimierza i podobnych tradycji kultury niematerialnej.

Natomiast o analogicznej tradycji układania kwietnych dywanów podczas obchodów Bożego Ciała w białoruskiej miejscowości Iwie na Grodzieńszczyźnie opowiedziała Tatsiana Marmysh z Akademii Nauk Białorusi, stypendystka Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (online).

Panele dyskusyjne podsumował moderator Seminarium – p. Andrzej Szoszkiewicz.

Wydarzenie zakończyło się warsztatami z ochrony dziedzictwa niematerialnego w ramach projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji", które poprowadziła prof. Smyk. Prelegentka wskazała na cele raportu i znaczenie rekomendacji do planu ochrony.

Wydarzenie współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródlo: UM Uniejów