wersja testowa serwisu

Pierwszy krok w kierunku remontu dróg powiatowych w Uniejowie

image032

Dzięki porozumieniu, zawartemu w 2019 roku br. pomiędzy Starostą Powiatu Poddębickiego i Burmistrzem Miasta Uniejów, aż cztery ulice o nawierzchni z trylinki, zlokalizowane w pobliżu Przedszkola Miejskiego w Uniejowie, mogą wkrótce doczekać się modernizacji. Podjęta w tym zakresie współpraca jest zwieńczeniem wieloletnich starań uniejowskiego samorządu.

Chodzi o ulice: Wiśniową, Różaną, Wiejską i Lipową. Wszystkie te drogi, będące pod zarządem Powiatu Poddębickiego, znajdują się w granicach administracyjnych miasta Uniejów, a w dodatku, przebiegają w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz przedszkola miejskiego. To jedne z ostatnich ulic w uzdrowisku termalnym o nawierzchni z trylinki – w znacznym stopniu wysłużonej, wymagającej natychmiastowego remontu. Także stan techniczny chodników, biegnących wzdłuż wymienionych dróg, pozostawia wiele do życzenia.

– Od wielu lat staraliśmy się szukać rozwiązania dla tej części osiedla, wychodząc nawet z propozycją partycypacji w kosztach inwestycji, mimo że gmina nie jest właścicielem ani zarządcą dróg, o których mowa w porozumieniu. Niestety, z dotychczasowymi władzami powiatu nie udawało się wypracować żadnego racjonalnego rozwiązania problemu. W odpowiedzi na apele z naszej strony, nie otrzymywaliśmy żadnych propozycji. Wobec takiej postawy poprzedniego starosty, my pozostawaliśmy bezsilni, a drogi i chodniki niewyremontowane – przypomina burmistrz Józef Kaczmarek. – Dopiero zmiana władzy na szczeblu powiatu otworzyła drogę do ponownego podjęcia działań w tym zakresie. I okazało się, że tym razem nasze starania nie spełzły na niczym. Bardzo dziękuję Pani Staroście za to, że w propozycji partycypacji w kosztach przedsięwzięcia, dostrzegła perspektywę poprawy jakości życia wielu mieszkańców – zarówno gminy Uniejów, jak i powiatu poddębickiego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, 5 listopada na stronie BIP Urzędu Miasta w Uniejowie został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków ulic Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej. Termin składania ofert wyznaczono do poniedziałku, 16 listopada włącznie. Jeżeli w wyniku postępowania uda się wyłonić wykonawcę całości zamówienia bądź wykonawców poszczególnych części – władze powiatu, a także gminy postanowiły współdzielić koszty przygotowania dokumentacji. Jesteśmy w trakcie weryfikacji złożonych ofert.

Zakres zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów" obejmuje opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną dokumentacją niezbędną do realizacji zadania.

Zamówienie podzielono na 4 części:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie"

Zakres robót na ul. Wiśniowej obejmuje odcinek o długości ok. 500 metrów (od ul. Dąbskiej do ul. Targowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie".

Zakres robót na ul. Różanej obejmuje odcinek o długości ok. 170 metrów (od ul. Wiśniowej do ul. Makowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie"

Zakres robót na ul. Wiejskiej obejmuje odcinek o długości ok. 130 metrów (od ul. Różanej do ul. Targowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniem roślinności.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie"

Zakres robót na ul. Lipowej obejmuje odcinek o długości ok. 160 metrów (od ul. Różanej do ul. Wiśniowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni (droga po przebudowie ma być drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu),
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.

źródło: UM Uniejów