wersja testowa serwisu

"Perspektywy 2022", poznaliśmy wyniki rankingu. Technikum z Kleszczowa w Łódzkiem najlepsze w Polsce! Co z liceami w województwie?

"Perspektywy 2022", poznaliśmy wyniki rankingu. Technikum z Kleszczowa w Łódzkiem najlepsze w Polsce! Co z liceami w województwie?
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Wiemy, które licea ogólnokształcące i technika w Polsce mogą poszczycić się mianem tych najlepszych! Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy" 2022 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz - co cieszy najbardziej - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Techniczna placówka z niewielkiej miejscowości w powiecie bełchatowskim od kilku już lat była bardzo wysoko oceniania, ale teraz piastuje najwyższą lokatę. A z pozostałymi szkołami w naszym województwie? Przyjrzeliśmy się najświeższemu zestawieniu.

Ranking szkół ponadpodstawowych został przygotowany przez Perspektywy już po raz dwudziesty czwarty.

– Od wielu lat powtarzamy, że Ranking Liceów i Techników Perspektywy to profesjonalnie uporządkowana informacja – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Ranking Perspektyw 2022 - licea

W tym zestawieniu od pięciu lat praktycznie bezkonkurencyjne jest warszawskie XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica - pierwszą lokatę miało i 2021 i 2019, tylko w 2020 roku szkoła uzyskała drugie miejsce i w tym przypadku zamieniła się z lokatami z drugą równie wysoko ocenianą placówką - toruńskim Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym. Z kolei szkoła z kujawsko - pomorskiego w 2022 roku uplasowała się właśnie na drugiej lokacie. Trzecim polskim liceum jest XIII Liceum Ogólnkoształcące ze Szczecina.

A jak wypadają licea w Łódzkiem? Najwyżej w skali ogólnokrajowej oceniane jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - w województwie ma lokatę 1., a w Polsce 20. Publiczne LO UŁ im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, które w Łódzkiem jest 2., w kraju jest 24, a trzecie w skali województwa Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w ogólnopolskim rankingu jest 30.

Pierwszą dziesiątkę liceów w naszym województwie uzupełniają jeszcze szkoły ze Skierniewic - Klasyczne LO im. ks. Stanisława Konarskiego (lokata 4. w Łódzkiem, a 51. w kraju), Łowicza - Pijarskie LO Królowej Pokoju (lokata 7. w Łódzkiem, 120. w kraju) i Piotrkowa Trybunalskiego - I LO im. B. Chrobrego (lokata 9. w Łódzkiem, 124. w kraju).

Wojewódzki ranking liceów Perspektyw 2022 dostępny jest >>> TUTAJ, a ogólnopolski >>> KLIKNIJ.

Ranking Perspektyw 2022 - technika

W tym przypadku absolutnie bezkonkurencyjną szkołą jest Technikum Nowoczesnych Technologii z Kleszczowa (pow. bełchatowski), które jest nie tylko pierwsze w Łódzkiem, ale i w kraju! Trzeba dodać, że ta szkoła już od pięciu lat jest w topie polskich techników. W ubiegłym roku w skali kraju była na miejscu trzecim, a w poprzednich trzech edycjach rankingu miała czwartą lokatę. 

Drugie miejsce w województwie ma łódzkie Technikum nr 2 (ZSEiU), w skali kraju jest to jednak bardzo odległa 72. lokata. Trzecie miejsce w Łódzkiem zajęło Technikum im. W. Szymborskiej (ZS nr 3) ze Skierniewic (84. miejsce w kraju). Pierwszą dziesiątkę techników w województwie uzupełniają jeszcze szkoły z Wieruszowa, Łowicza, Pabianic, Rawy Mazowieckiej czy Wielunia.

Wojewódzki ranking techników Perspektyw 2022 dostępny jest >>> TUTAJ, a ogólnopolski >>> TUTAJ.

Ranking Perspektywy 2021. Jak powstaje?
• sukcesy szkoły w olimpiadach,
• wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
• wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
• w przypadku techników dodatkowym elementem wpływającym na ocenę są wyniki egzaminu zawodowego.
Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking liceów i techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w czerwcu 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.