wersja testowa serwisu

Otwarto przetarg na projekty przebudowy dróg powiatowych w Uniejowie

writing-1149962_960_720

Poznaliśmy chętnych do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych na terenie Uniejowa, zlokalizowanych w pobliżu przedszkola. Dla każdego zadania wpłynęło łącznie po 5 ofert.

Ulice o których mowa, a więc Wiśniowa, Lipowa, Wiejska i Różana to dla kierujących pojazdami bez wątpienia newralgiczne punkty na mapie Uniejowa. Nierówne nawierzchnie wykonane z trylinki, wypukłości w postaci studzienek kanalizacyjnych są prawdziwą zmorą i utrapieniem dla kierowców; również biegnące wzdłuż traktów chodniki pozostawiają wiele do życzenia.

Przebudowa dróg, których zarządcą administracyjnym ulic jest Powiat Poddębicki jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu z obecnym starostą, p. Małgorzatą Komajdą. Przyjęte ustalenia otworzyły perspektywę podjęcia działań dla poprawy jakości w/w/ ulic, a tym samym komfortu życia mieszkańców.

Pierwszym krokiem na drodze do realizacji inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wobec czego w dniu 5 listopada br. burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na realizację projektów budowalnych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną dla modernizacji odcinków ulic Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej.

Zamówienie podzielono na 4 części, oddzielnie dla każdej ze wspomnianych ulic, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu wczorajszym, czyli 16 listopada.

Do każdego zadania zgłosiło się 5 oferentów: firma A & J CONSULTING Andrzej Kałużny z Lubina, firma Budovia Sp. z o. o. Sp. k. z Łodzi, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski z Marciszowa, firma MT-Projekt Sp. z o. o. z Grójca, oraz firma DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi.

Złożone oferty kształtują się na poziomie od 10 do 90 tys. zł; wśród nich najkorzystniejsze propozycje przedstawiły firmy: A & J CONSULTING Andrzej Kałużny z Lubina oraz DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi.

Obecnie oferty są weryfikowane i analizowane pod kątem poprawności wykonanych szacunków i spełnienia warunków udziału w postepowaniu, ale nie możemy jeszcze nic powiedzieć ani na temat wyboru wykonawcy, jak również przyszłości samego przetargu – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

O ile uda się rozstrzygnąć procedurę, zarówno władze gminy jak i powiatu będą partycypować w kosztach sporządzenia dokumentacji.


Poniżej przypominamy zakres planowanych prac w myśl przyjętych założeń:
1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie"
Zakres robót na ul. Wiśniowej obejmuje odcinek o długości ok. 500 metrów (od ul. Dąbskiej do ul. Targowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie".
Zakres robót na ul. Różanej obejmuje odcinek o długości ok. 170 metrów (od ul. Wiśniowej do ul. Makowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie"
Zakres robót na ul. Wiejskiej obejmuje odcinek o długości ok. 130 metrów (od ul. Różanej do ul. Targowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni,
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniem roślinności.
4. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie"
Zakres robót na ul. Lipowej obejmuje odcinek o długości ok. 160 metrów (od ul. Różanej do ul. Wiśniowej). W ramach opracowania należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem:
– przebudowę nawierzchni jezdni (droga po przebudowie ma być drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu),
– przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej, ewentualnie budowę ciągu pieszo – jezdnego,
– zaprojektowanie odwodnienia drogi,
– zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności.

Źródło: UM Uniejów