wersja testowa serwisu

Otwarto oferty w przetargu na budowę Farmy Alka

Farma-Alka_2

W dniu 27 kwietnia dokonano otwarcia ofert na wykonawstwo Farmy Alka. Zadanie chce realizować trzech oferentów.

Najwyższą ofertę (16 605 000,00 zł.) złożyło Konsorcjum firm: PGM PROJEKT z Konstantynowa Łódzkiego oraz VIOLBEX Wioletta Beczkowska z Rąbienia, drugą w kolejności jest oferta Grupy Ekonenergia ze Skierniewic (16 440 594,36 zł), a trzecią propozycję złożyła firma ESKA z Łodzi (15 879 191,55 zł). Obecnie trwa proces analizy złożonych dokumentacji.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych parku tematycznego o funkcji turystyczno – poznawczej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów wraz z wszelkimi instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Park tematyczny składa się z zespołu dwóch budynków w formie nowoczesnych stodół zorientowanych względem siebie na schemacie litery V, oraz pawilonowego łącznika zlokalizowanego przy ul. Abp. Jakuba Świnki. W kompleksie zostaną wyodrębnione 4 pomieszczenia o funkcji dydaktyczno – poznawczej w dedykowanych grupach tematycznych (po dwie na każdy budynek) wraz z wiodącą przez nie ścieżką edukacyjną obrazującą proces powstawania produktów spożywczych od przysłowiowego ziarenka do bochenka. Dodatkową atrakcją będzie piąta część obiektu – strefa animacji dla dzieci, ze studiem telewizyjnym umożliwiającym nagrywanie materiałów wideo. Pawilon łącznik przewidziano jako zaplecze recepcyjne oraz szatniowo sanitarne. 

Pod względem proponowanej oferty edukacyjnej będzie to zupełnie nowy obiekt nie tylko w kontekście naszego miasta, ale też w skali województwa łódzkiego. Strefy tematyczne poświęcone lokalnym zasobom takim jak: jajka, mleka, warzywa i owoce oraz pieczywo będą promować i wzmacniać potencjał społeczno – gospodarczy posiadanych przez gminę zasobów.

Z efektów realizacji projektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy Gminy Uniejów, powiatu poddębickiego oraz województwa łódzkiego, jak również turyści z innych regionów.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów" dofinansowane jest środkami unijnymi.

Źródło: UM Uniejów