wersja testowa serwisu

Ogłoszono przetarg na montaż odnawialnego źródła energii w Wieleninie

Ogłoszono przetarg na montaż odnawialnego źródła energii w Wieleninie

Burmistrz Miasta Uniejów ogłosił przetarg na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Wieleninie. Procedura ruszyła w dniu 26 kwietnia br.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie." Nowe źródło ciepła zapewni w pełni ekologiczne ogrzewanie, a także zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany opracować projekt, uzyskać niezbędne pozwolenia oraz wykonać prace budowlane dla kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wieleninie gm. Uniejów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
– montaż systemu paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisje zanieczyszczeń do atmosfery
– modernizacji systemu produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę starych pojemnościowych i przepływowych ogrzewaczy elektrycznych i wymiennikowych na nowe wysokosprawne elektryczne ogrzewacze przepływowe sterowane elektronicznie z czujnikiem temperatury wypływu i przeznaczone do zaopatrywania w ciepłą wodę wielu punktów poboru.
– modernizacji układu grzewczego poprzez demontaż istniejącej technologii kotłowni i układu grzewczego w budynku, oraz montaż nowego źródła ciepła w postaci zestawu złożonego z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego, wykonanie nowej instalacji grzewczej, montaż nowych grzejników stalowych płytowych z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i głowicami.


Wykonawca przeszkoli wreszcie oddelegowanego do tego celu pracownika Szkoły Podstawowej w Wieleninie w zakresie obsługi instalacji.

Przebieg prac w salach lekcyjnych, które byłyby wykonane w trakcie roku szkolnego, nie będzie zakłócać procesu edukacji, dlatego że harmonogram zostanie ustalony z dyrektor szkoły w taki sposób, aby pracownicy wykonywali roboty już po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina Uniejów uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Firmy które chcą wziąć udział w przetargu maja czas na złożenie ofert do 12 maja 2021 r. Ogłoszenie p przetargu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: UM Uniejów