Odpowiedzialność karna nieletnich, czyli lekcja z policjantkami w Niemysłowie

police-4261182_192_20220223-095224_1
fot. ilustracyjne

Wychodząc naprzeciw bieżącym problemom, z jakimi borykają się uczniowie i nauczyciele, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, wspólnie ze szkołami, ustalają formy zajęć profilaktycznych, w ramach których spotykają się w szkołach z uczniami. Funkcjonariusze rozmawiają o problemach związanych z demoralizacją oraz przestępczością nieletnich.

Podczas prowadzonych zajęć w szkole w Niemysłowie policjantki uświadomiły dzieci i młodzież, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich oraz z jakimi konsekwencjami przyjdzie im się zmierzyć w momencie łamania przepisów prawa. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantki uświadomiły uczniów o grożącym im niebezpieczeństwach związanych ze spożywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, paleniem papierosów i e‑papierosów. Pouczyły także obecnych o obowiązku edukacyjnym oraz rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji – w tym fotografii – na portalach internetowych. Uświadomiły zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Źródło: KPP Poddębice