Oddano hołd policjantom poległym na służbie

216-180373
fot. KPP Poddębice

Na Cmentarzu Starym św. Józefa przy ulicy Ogrodowej Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin złożył symboliczne kwiaty pod Pomnikiem Poległych na Wschodzie oraz na grobach policjantów, którzy zginęli na służbie.

Na tej najstarszej w Łodzi nekropolii rzymskokatolickiej od 1919 roku znajduje się kwatera policyjna. Tam 27 października 2023 roku odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych policjantów. Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks.ppor. Jacek Syjud odmówił krótką modlitwę w intencji poległych. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi podinspektorem Krzysztofem Balcerem i Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939" Jarosławem Olbrychowskim zapalili znicze pamięci pod pomnikiem. Następnie oddali hołd wszystkim poległym na służbie policjantom symboliczną minutą ciszy. Znicze zapłonęły także na grobach Bartłomieja Kuleszy i Wiktora Będkowskiego, policjantów poległych na służbie podczas wykonywania czynności w Areszcie Śledczym w Sieradzu.

Nasi koledzy polegli na służbie do końca wypełnili rotę ślubowania – chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny ponieśli największą ofiarę – oddali własne życie.

Cześć ich pamięci!

Źródło: KPP Poddębice