wersja testowa serwisu

Nadzór archeologiczny i budowlany nad inwestycją w Spycimierzu

spycimierz-003-1536x751

Już wkrótce na placu budowy Centrum Spycimierskiego zostanie wkopana pierwsza łopata. Władze miasta zadecydowały, że nad przebiegiem prac będą czuwać dodatkowi inspektorzy – archeolog Radosław Herman od strony wykopaliskowej i łódzka firma Pilamis od strony budowlanej.

Budowa centrum Historyczno -Kulturalnego Spycimierskie Boże Ciało, jest jednym z kluczowych projektów dla Spycimierza i ziemi uniejowskiej. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę inwestycji, Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud Damian Świącik z Częstochowy oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego Budopol Sp. z o.o. z Jaskrowa, budowa ma ruszyć na dniach.

Przez cały okres realizacji przedsięwzięcia z ramienia gminy będzie zapewniony dodatkowy profesjonalny budowlany nadzór inwestorski sprawowany przez firmę Pilamis z Łodzi, która będzie czuwać nad prawidłowością wykonania inwestycji pod kątem technologii i bezpieczeństwa. Ponadto, przez kilka miesięcy na budowie będzie pracował archeolog Radosław Herman z firmy Arch – Tech z Łodzi, nadzorujący archeologiczne badania wykopaliskowe.


Zgodnie z literą prawa wszelkie prace budowlane realizowane na terenie stanowiska archeologicznego musza być poprzedzone wykopaliskami. W przypadku Spycimierza, większość terenu objęta jest wpisem do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny opisany jako osada miasto z XIV – XX w. Co więcej, inwestycja związana z budową obiektu zlokalizowana jest na obszarze, który uznaje się za centrum najstarszego osadnictwa Spycimierza. W toku planowanych prac budowlanych nastąpi naruszenie gruntu, co spowoduje przekształcenie lub zniszczenie zabytków archeologicznych w postaci nawarstwień ziemnych, struktur budowlanych, innych zabytków nieruchomych lub ruchomych. Badania będą zatem formą ochrony, która pozwoli poznać, zadokumentować i wydobyć zabytki znajdujące się na terenie inwestycji.

Trzeba pamiętać, że teren jest zasiedlony co najmniej od 900 lat, dlatego musimy się liczyć z licznymi śladami osadnictwa, pochodzącymi z różnych okresów zakłóconych przez współczesne ingerencje – mówi archeolog Radosław Herman.

Badania wykopaliskowe przy budowie centrum to niejedyne, zaplanowane badania archeologiczne na terenie Spycimierza. Burmistrz Uniejowa planuje zlecić dodatkowe prace, tym razem już na terenie grodziska, które będą kontynuacją badań z lat 60-tych, a które pozwolą odkryć kolejne karty z dziejów miejscowości.

Źródło: UM Uniejów