wersja testowa serwisu

Na terenie bulwarów nadwarciańskich ciężki sprzęt. Prace ruszyły na dobre

image002-1

Rozpoczęła się budowa bulwarów nadwarciańskich. Przedsiębiorstwo budowlane Park-M z Nowego Sącza, z którym Gmina podpisała w czerwcu umowę na realizację zadania, zaczęło od przygotowania terenu pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej. Wspomniany szlak będzie miał swój początek w okolicach mostu i poprowadzi wzdłuż brzegu rzeki w kierunku przepustu na strudze spycimierskiej.

– W tej chwili prace odbywają się właśnie na odcinku za mostem – informuje kierownik budowy. – To głównie roboty ziemne, przygotowujące infrastrukturę pod budowę ścieżki rowerowej, którą ułożymy z kostki. Mam na myśli kanalizację deszczową, odprowadzającą wodę z nawierzchni do rzeki oraz instalację elektryczną, która zasili latarnie oświetlające drogę rowerzystom i pieszym.

Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym harmonogramem, pracownicy będą posuwać się z działaniami wzdłuż brzegu w kierunku Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Po tej stronie Warty, oprócz ścieżki, powstanie przystań kajakowa w naturalnej zatoce rzeki (także za mostem), pozwalająca jednorazowo obsłużyć 15 kajaków, czyli tyle ile średnio liczy jeden spływ. W przystani znajdą się dwie rampy w formie pomostów, umożliwiających połączenie z brzegiem. Na lądzie, tuż obok, powstanie teren zielony jako miejsce rekreacyjne i do przygotowania kajaków do transportu kołowego. Obecnie trwa odkrzaczenie terenu i pogłębienie zatoki

Kolejną atrakcją bulwarów będzie „Szlak Bosych Stóp", czyli ścieżka spacerowo terapeutyczna o zróżnicowanym podłożu, przeznaczona do marszu bez obuwia. Rodzaje planowanych nawierzchni: piasek rzeczny, grys, żwir, otoczaki rzeczne, kocie łby, deski drewniane, kostka granitowa, pale drewniane, trawa… Szlak wraz ze ścieżką powrotną będzie miał długość około 1200 metrów i powstanie w okolicy mostu. Nieco bliżej basenów, przy istniejącej plaży miejskiej zaplanowano budowę kina letniego. Rozrywka znana i lubiana przez mieszkańców, która była dotąd ściśle uzależniona – tak od terminów dostępnych u operatora obsługującego objazdowe „Kino na leżakach", jak i od pogody, z pewnością będzie po zakończeniu prac dużo bardziej dostępną formą spędzania letnich wieczorów. Zarówno przy plaży, jak i na wysokości Zamku, na wodzie pojawią się pływające pomosty, które połączy ze sobą ciąg spacerowy, biegnący wzdłuż całych bulwarów. 

Nieco inaczej będą wyglądały bulwary na brzegu po stronie miejskiej. Rozpoczną się zejściem od ulicy Łęczyckiej (za mostem) i będą ciągnęły się aż do punktu na wysokości ul. Ireny Bojakowskiej, czyli wybiegną dużo dalej niż urządzony lewy brzeg rzeki. Jak widać na zamieszczonym powyżej planie, znajdzie się tam mnóstwo atrakcji, m.in.: siłownia terenowa, fontanny, tryskacze z wodą geotermalną, pomosty, tarasy, skarpy z siedziskami oraz schody terenowe, łączące bulwary z wypiętrzoną przestrzenią miejską. W ramach ciągów spacerowych, biegnących przez całą długość bulwaru, wykonane zostaną szlaki edukacyjne „Uniejów na przestrzeni dziejów" i „Ptaki środkowej Warty" oraz szlak rekreacyjno-poznawczy „Wodny krąg".


„Uniejów na przestrzeni dziejów" to ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice informacyjne i urządzenia interaktywne, wprowadzające użytkownika w obszary wiedzy z zakresu historii Uniejowa i jego okolic (m.in. czasy najdawniejsze, mieszkańcy tej ziemi w okresie neolitu i brązu, kultura przeworska, średniowieczne grodziska, Uniejów na prawach miejskich, Krzyżacy w Uniejowie, …). Z kolei, Ptaki środkowej Warty" będzie szlakiem edukacyjnym z elementami zawierającymi przyrodnicze fakty o miejscu, które otacza spacerującego (m.in. opis doliny rzeki Warty, rzeka jako ekosystem, ekosystemy wodne i ich znaczenie w przyrodzie, tutejsze ptactwo i ich miejsca lęgowe, gatunki chronione ptaków w dolinie rzeki Warty).

Budowa nadwarciańskich bulwarów została dofinansowana środkami unijnymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel samorząd pozyskał przeszło 6 290 000,00 zł dofinansowania środkami z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, której inicjatorem od samego początku jest burmistrz Józef Kaczmarek, czuwają: Aleksandra Borowska – sekretarz Urzędu Miasta w Uniejowie oraz Adam Przytuła – główny specjalista ds. realizacji inwestycji.

Źródło: UM Uniejów