wersja testowa serwisu

Modernizacja terenów na ulicy Wspólnej w Pęczniewie

lightbulb-2692247_960_720

W dniu 21 kwietnia wójt Marcin Janiak podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. Koło na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ulicy Wspólnej w miejscowości Pęczniew". 

W ramach umowy gruntownie zmodernizowana zostanie ulica Wspólna. Zakres prac przewiduje rozbudowanie placu zabaw wraz z miejscem do wypoczynku. Ponadto wybudowane zostaną nowe parkingi, oświetlenie, mała infrastruktura /kosze, ławki, donice kwiatowe, altana/. Pojawią się także nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Całkowita wartość projektu to kwota 967.395,00 zł. Część środków na realizacje w/w zadania w wysokości 299.999,00 to środki unijne pozyskane przez samorząd z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dodatkowo na to zadanie gmina przeznaczy 500.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą kwotę stanowić będą środki własne samorządu. Rozpoczęcie prac przewidywane jest w pierwszej połowie maja. 

Źródło: Gmina Pęczniew