wersja testowa serwisu

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawia program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawia program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawia program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości. O co chodzi w programie?

Czym jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa?

Społeczna Inicjaywa Mieszkaniowa (SIM), jest to podmiot, którego zadaniem jest budowanie domów mieszkalnych i ich użytkowanie na zasadach najmu. Działalność tego podmiotu zbliżona jest mocno do TBS-ów, a wręcz jest ich odświeżoną formą, uzupełnioną o dodatkowe możliwości - m.in.  o wsparcie ze strony Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, z którego SIM może korzystać.

Dzięki SIM, w Polsce ma powstać bardzo duża liczba mieszkań, które zapełnią wyraźną lukę - przerost zapotrzebowania na lokale mieszkalne nad liczbą dostępnych i budowanych mieszkań w naszym kraju.


Wśród podstawowych założeń Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej znajduje się:

 • Wybudowanie mieszkań na wynajem z niskim czynszem,
 • Możliwość dojścia do własności wynajmowanego lokalu,
 • Wakacje czynszowe dla lokatorów w trudnej sytuacji życiowej


Bardzo dużym plusem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest również dostępność lokali mieszkalnych dla szerokiej grupy społeczeństwa, jak na przykład:
 • Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. "zdolność czynszową";
 • Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny lub socjalny;
 • Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia


Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,charakterystyka:

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa jest spółką prawa handlowego, której udziałowcami mogą być w szczególności: Krajowy Zasób Nieruchomości oraz gminy;
 • Krajowy Zasób Nieruchomości lub gmina wnosi do spółki nieruchomości, w zamian za które obejmuje udziały;
 • Krajowy Zasób Nieruchomości reprezentuje w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Skarb Państwa, wspiera prawidłową realizację przedsięwzięcia, ułatwia pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji.


Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, finansowanie:

 • Gmina na objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej może otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jednorazowo wsparcie w wysokości do 3 milionów złotych lub 10% kosztów poniesionych inwestycji.
 • Gmina na objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej może otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 10% kosztów danej inwestycji.
 • Grant z Funduszu Dopłat dla gminy na budowę mieszkań wyniesie do 35% poniesionych kosztów inwestycji (po podpisaniu umowy z gminą). Grant zostanie przyznany przed rozpoczęciem inwestycji, a nie jak dotychczas, jako refinansowanie.
 • 20% kosztów budowy lokalu - partycypacja przyszłych najemców (o ile umowa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej nie stanowi inaczej).


Czym jest Krajowy Zasób Nieruchomości?

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 z późniejszymi zmianami).

Misją Krajowego Zasobu Nieruchomości jest wspieranie polityki mieszkaniowej państwa poprzez kompleksowe analizowanie, sukcesywne pozyskiwanie i racjonalne wykorzystywanie gruntów Skarbu Państwa.

Liczby (stan na 9 marca 2021)

 • Obszar Krajowego Zasobu Nieruchomości obejmuje 136 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 900 ha;
 • Zgodnie z szacunkami na tych terenach może powstać ok. 40 tys. mieszkań
 • Podjęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości współpracy z ponad 200 gminami
 • Rozmowy dotyczą gruntów o powierzchni ponad 550 ha, na których może powstać ok. 18 tys. mieszkań.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, choć z pozoru przypomina funkcjonowanie TBSów, wprowadza szereg istotnych zmian, mających na celu wsparcie przez państwo społeczne budownictwo mieszkaniowe. Dostęp do mieszkań zwiększy się, a sama liczba oferowanych lokali mieszkalnych diametralnie wzrośnie, zapełniając widoczną lukę na polskim rynku nieruchomości. Efekt działania SIM będzie widoczny za kilka lat. O dalszych wiadomościach w tym temacie, będziemy informowali na bieżąco.