wersja testowa serwisu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji kolejnego programu żywnościowego

DSC01228-1536x1022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie w 2021 r. przystąpił do realizacji kolejnego programu „Pomoc Żywnościowa Banku Żywności. Podprogram 2020".

W 2021 r. pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych przekazywana jest dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej. Dotyczy to osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Są to: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. W celu zakwalifikowania się do otrzymania żywności należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy w Uniejowie, ul. Orzechowa 6.

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPZ.

Źródło: UM Uniejów