Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie wkrótce zmieni siedzibę

nasz-zabytek
fot. UM Uniejów

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie już niebawem rozpocznie się remont. Na czas wyłączenia dworku z użytku, siedziba instytucji przeniesiona zostanie do budynku przedszkola przy ul. Wiśniowej.

Początek bieżącego roku przyniósł długo oczekiwany moment, jakim jest uruchomienie nowego przedszkola. Już za kilka dni, tuż po zakończeniu ferii zimowych, maluchy będą więc uczęszczać do placówki mieszczącej się przy ulicy Targowej.

Zakończenie powyższej inwestycji zbiegło się w czasie z rozpoczęciem kolejnego przedsięwzięcia. W najbliższym czasie w uniejowskim dworku mają ruszyć prace remontowe, które są efektem zawarcia umowy pomiędzy gminą Uniejów a wykonawcą zadania pn. „Nasz Zabytek – dworek w Uniejowie" – firmą Urbański Sp. z o.o. z Torunia.

Odrestaurowanie budynku wiąże się z koniecznością przeprowadzki wszystkich organizacji i stowarzyszeń, które na co dzień korzystają z pomieszczeń dworku. Mowa tu m.in. o społeczności Szkoły Muzycznej I Stopnia, a przede wszystkim o pracownikach i użytkownikach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, który właśnie w dworku od 1987 roku ma swoją siedzibę.

Budynek będzie wyłączony z użytku przez kilka miesięcy. W tym czasie MGOK w Uniejowie zajmować będzie część pomieszczeń w starym przedszkolu, zlokalizowanym przy ul. Wiśniowej, i właśnie tam prowadzić będzie całą swoją dotychczasową działalność.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się wraz z końcem października. Obejmować one będą m.in.: wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wymianę stropów i prace konserwatorskie belek stropowych, roboty murowe rozbiórkowe, uzupełnienia ścian i wykonanie nowych ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkowe, okładzinowe i sufitowe, prace elewacyjne, instalacje elektryczne i sanitarne, zewnętrzne prace rozbiórkowe, remont schodów wejściowych wraz z budową pochylni oraz kanalizację deszczową.

W wyniku remontu na parterze budynku powstanie nowa, wielofunkcyjna sala, stworzona poprzez połączenie czterech mniejszych. W jej przestrzeni odbywać się będą próby zespołów muzycznych oraz koncerty. Będzie to także nowe miejsce dla działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy grup wolontariatu. Wszyscy użytkownicy, a w szczególności osoby z niepełnosprawnością i seniorzy, zyskają również łatwiejszy dostęp do budynku.

Ponadto, po przeprowadzonej renowacji, w dworku powstanie Gminne Centrum Inicjatyw Społecznych, które będzie w zdecydowanie większym wymiarze niż do tej pory, miejscem dla lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych i integracji środowiska lokalnego.

Koszt przeprowadzenia remontu to 3 350 965,89 zł. Na renowację siedziby ośrodka kultury samorząd pozyskał 1 mln zł w ramach konkursu „Nasz Zabytek", organizowanego przez Fundację Most The Most i Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz dotację w wysokości 2 mln zł z Polskiego Ładu.

Źródło: UM Uniejów